Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Nye minstepriser

For våren og sommeren

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har onsdag forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for vår- og sommersesongen 2017. Partene er enige om å videreføre forsøksordningene med dynamisk minstepris for torsk og sei.

Norges Råfisklag og fiskeindustrien uttaler i en pressemelding onsdag ettermiddag at de mener forsøksordningene med dynamisk minstepris for torsk og sei har fungert godt og at ordningene videreføres også i kommende prisperiode.

Endringene i minstepriser for fisk gjelder fra og med mandag 24. april framgår av følgende oversikt:

 • Hyse over 0,8 kg (snørefanget) kr 12,50 (+ kr 0,50)
  Hyse over 0,8 kg (andre redskaper) kr 8,75 (+ kr 0,25)
  Hyse under 0,8 kg* kr 6,50* (+ kr 0,25)

*I perioden 24. aprli til 11. juni 2017 er minsteprisen for hyse under 0,8 kg kr 5,00 pr. kg.

 • Blåkveite over 2,0 kg kr 27,00 (+ kr 1,00 )
  Blåkveite 1,0-2,0 kg kr 25,00 (+ kr 2,00 )
  Blåkveite under 1,0 kg kr 21,00 (+ kr 2,00 )

 • Uer sløyd u/ hode eller kjakeskåret over 0,5 kg kr 14,50 (+ kr 0,50)
  Uer rund over 0,7 kg kr 14,50 (+ kr 1,00)

Det vises forøvrig til komplett prisliste som vil bli tilgjengelig på Råfisklagets nettside.