26.04.2023

Nye grep om hviletid

Samarbeid i næringen

Jack-Arild Andersen er sjefingeniør på underavdeling for Sjøfolk i Sjøfartsdirektoratet.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Sjøfartsdirektoratet har kommet med en ny veiledning om hvordan hviletiden skal dokumenteres om bord. Fiskeriorganisasjonene og tariffpartene har vært invitert inn i dette arbeidet.

– Det har vært et nært samarbeid mellom Sjøfartsdirektoratet og organisasjonene i denne prosessen og vi har hatt et felles mål om at dokumentasjonskravet for hviletiden skal kunne etterleves på en trygg og minst mulig byrdefull måte. Dette sier fagsjef Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag.

Han peker på at Sjøfartsdirektoratets utgangspunkt var at fiskeflåten skal bruke samme registering som i maritim næring for øvrig, som er løpende føring av timelister.

Etter dialog har man landet en alternativ løsning, som tar utgangspunkt i en driftsplan nedfelt i sikkerhetsstyringen/ISM-systemet, og føring av avvik når den oppsatte «driftsplanen» blir brutt.

Sjøfartsdirektoratet har lagt ut omtale av det nye veilederen, der det angis hvordan en driftsplan kan utformes.

Jack-Arild Andersen, sjefingeniør på underavdeling for Sjøfolk opplyser at Sjøfartsdirektoratet ofte får spørsmål om hvordan rederier og skipsførere på fiskefartøy kan dokumentere at de oppfyller krav til arbeids- og hviletid om bord, i forbindelse med tilsyn.

– Vi har et mål med dette rundskrivet, og det er å få alle trygt hjem fra sjøen. Da må vi øke sikkerheten om bord, og dersom fiskeren ikke er uthvilt, ja, da kan han eller hun skape farlige situasjoner for seg selv og andre, påpeker han.

Han takker samtidig organisasjonene i næringen for samarbeidet om den nye veilederen og for nyttige innspill.

– Det har vært avgjørende for at vi skulle komme i mål, sier Andersen.

Rundskrivet angir to alternative måter å føre arbeids- og hviletid om bord for fiskerne:

Alternativ 1

Rederiet kan føre arbeids- og hviletid i samsvar med bestemmelsene i forskrift om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv kapittel 3. Dette kan gjøres ved å benytte skjema Skjemanummer: KS-0300 (Oppgave over sjøfolkenes hviletid) som kan lastes ned i Sjøfartsdirektoratets skjemaportal.

Alternativ 2

Rederiet kan utarbeide en vaktplan, driftsplan eller annet dokument som viser at krav til hviletid, slik det kommer frem av regelverket eller er regulert i tariffavtale, blir overholdt ved normal drift av fiskefartøyet.

Vaktplanen, driftsplanen, eller annet dokument, skal være tatt inn som en del av fiskefartøyets ISM system/sikkerhetsstyringssystem.

Les egenomtalen sjøfart har på eget nettsted av denne saken – og se også der en kort video de har laget med info om saken.