Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Nye fiskerier sertifisert

Lange, brosme, rognkjeks

Sertifiseringsselskapet Acoura har fredag kunngjort at de norske fiskeriene for lange, brosme og rognkjeks er sertifisert i henhold til Marine Stewardship Councils (MSC) internasjonale standard for bærekraftig forvaltede fiskerier.

Sertifiseringen gjelder lange og brosme fanget med garn og line i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. I tillegg omfattes teinefangst av brosme av ordningen. Rognkjeks, som først og fremst fanges i Troms og Finnmark, er godkjent for alt garnfiske nord for Stad.

– Norsk fiskeriforvaltning er generelt anerkjent som ledende, men flere av våre viktigste markeder krever miljøsertifisering som kan dokumentere dette. Det at nye arter nå blir sertifisert, er derfor positivt. Det sier administrerende direktør i Norges sjømatråd Renate Larsen.

– Norges tilnærming til miljøsertifisering skiller seg fra mange andre land, hvor det ofte er enkeltselskaper eller grupperinger som gjennomfører slike sertifiseringer. I Norge har salgslagene, Sjømatrådet og Fiskarlaget gått sammen om et felles prosjekt hvor vi sertifiserer våre nasjonale fiskerier så enhetlig som mulig. Vi skal konkurrere om mye i fiskerinæringen, men vår bærekraftige fiskeriforvaltning er resultatet av en hundreårig norsk dugnad mellom næring, forskning og forvaltning, understreker Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag er klient for sertifiseringen og prosjektet er finansiert av Norges sjømatråd, Norges Råfisklag, SUROFI og Vest-Norges Fiskesalslag. Sertifikatet er åpent for alle norske fiskere som fisker med de redskap i de farvann som er omfattet.

MSC har lagt ut informasjon om saken med relevante dokumenter tilknyttet i denne linken.

Spørsmål om saken kan rettes til:

  • Internasjonal miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen
  • Mobil: 98033041 // E-post: tor@fiskarlaget.no