Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.01.2022

Ny sjømatrekord i 2021

Eksporten passerte 120 mrd

2021 ble tidenes beste år for norsk sjømateksport. Totalt eksporterte Norge 3,1 millioner tonn sjømat til en verdi av 120,8 milliarder kroner i fjor. Det er rekord i både volum og verdi og tilsvarer 42 millioner måltider hver eneste dag – året rundt.

– 2021 ble nok et eventyrlig eksportår for norsk sjømat. Vi er i den svært gunstige posisjonen at vi har produkter som hele verden vil ha – også i krisetider. Det har resultert i etterspørselsvekst, rekordvolum og en total eksportverdi som Norge aldri har opplevd før. Det er imponerende og viser at norsk sjømat er en av våre viktigste fremtidsnæringer, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Mange rekorder

Sjømateksporten 2021 bød på mange rekorder. Her er noen av dem:

  • For aller første gang passerte det totale eksportvolumet 3 millioner tonn.
  • Verdiøkningen var på hele 15,1 milliarder kroner, eller 14,3 prosent, sammenlignet med året før.
  • Den gamle verdirekorden fra 2019 på 107,2 milliarder kroner ble slått med 13,6 milliarder kroner, eller 12,7 prosent.
  • I desember ble det eksportert sjømat for 12 milliarder kroner. Det er ny rekord for denne måneden.
  • Det ble en solid eksportrekord for blant annet laks, kongekrabbe, snøkrabbe og makrell.

Fantastiske resultater

– Gjennom et utfordrende år har sjømatnæringen levert fantastiske resultater. Regjeringen har svært høye ambisjoner for sjømatnæringen. Sammen med alle de dyktige fagfolkene i sjømatnæringen skal vi fortsette å arbeide for videre vekst i eksporten av klimavennlig mat, mer aktivitet langs kysten og nye rekorder, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Viktig med trygge rammebetingelser og god markedsadgang

Til tross for at 2021 unektelig ble et år med mange rekorder, understreker Sjømatrådets administrerende direktør Renate Larsen at verdikjeden i ulik grad har fått ta del i den eventyrlige norske eksportveksten.

– Vi skal være forsiktige med å tolke «eksportvekst» som «økt lønnsomhet» for alle. Utfordringer med markedsadgang og økte kostnader knyttet til drift, innkjøp og distribusjon førte til svekkede marginer i deler av næringen i fjor. For å kunne utvikle, investere og fortsatt være en ledende sjømatnasjon, trenger næringen trygge rammebetingelser og god markedsadgang, sier Renate Larsen.

Sjømat treffer tidsånden

Sjømat er den av Norges store eksportsektorer som har hatt størst vekst. På 10 år har verdien mer enn doblet seg, fra 47,7 milliarder kroner i 2012 til 120,8 milliarder kroner i 2021.

– Koronapandemien preget også eksportåret 2021 og ga endringer i alt fra handlemønstre til transport og vareflyt. At det likevel blir eksportrekord både i volum og verdi, skal hele den norske sjømatnæringen ha æren for. Hver eneste dag leveres det produkter som treffer veldig godt på tidsånden. Norsk sjømat har en sterk global posisjon, et godt omdømme og scorer høyt på viktige drivere som bærekraft, smak, tilgjengelighet, sunnhet og helse, sier Renate Larsen.

Her er de største artene

Slik var sjømateksporten 2021, fordelt på eksportverdien av de største artene og sammenlignet med året før:

1.            Laks 81,4 milliarder kroner (+16 %)

2.            Torsk 9,8 milliarder kroner (+2 %)

3.            Makrell 5,9 milliarder kroner (+18 %)

4.            Sild 4,2 milliarder kroner (+11 %)

5.            Ørret 4 milliarder kroner (+5 %)

6.            Sei 2,5 milliarder kroner (+7 %)

Styrket norsk krone

– I 2021 opplevde norsk sjømat en betydelig etterspørselsvekst, noe vi ser i form av økte eksportvolum og høyere priser i lokal valuta for en rekke arter og produkter. På den andre siden har den norske kronen styrket seg i 2021 sammenlignet med 2020. Hadde det ikke vært for denne kronestyrkingen, kunne faktisk eksportverdien ha vært over 6 milliarder kroner høyere, sier Renate Larsen.