Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.01.2014

Ny runde med selsaken i WTO

Regjeringen anker WTO-avgjøelse

Regjeringen er uenig i deler av WTO-panelets konklusjoner i selsaken, og har derfor besluttet å anke deler av konklusjonene i tvisteløsningssaken om EUs omsetningsforbud for selprodukter til WTOs ankeorgan.

Omsetningsforbudet for norske selprodukter i EU har vært virksomt siden 2010, og Stoltenberg-regjeringen ba WTO om å opprette et tvisteløsningspanel omkring denne saken i 2011. WTO ga i november i fjor Norge rett i at EUS selforordning er i strid med WTO-regelverket, men Norge fikk ikke medhold i at restriksjonene er mer handelsrestriktive enn nødvendig.

Norske mndigheter mener striden kan løses ved å innføe en merkeordning for selprodukter slik at forbrukerne selv kan avgjøe om de vil kjøpe selprodukter eller ikke.

Det vises til at WTO ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at norsk selfangst er forsvarlig forvaltet, basert på biologiske anbefalinger om bærekraftige fangstkvoter, og at fangsten er strengt regulert med tanke på dyrevelferd. 

24. januar ble anken overlevert til WTO-sekretariatet. Det forventes at ankeprosessen vil ta tre måneder. 

www.regjeringen.no