Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.08.2018

Ny rådgiver i Tromsø

Fiskarlaget Nord

Eli-Kristine Lund (26) har med seg en master i Fiskeri- og havbruksvitenskap og erfaring fra Fiskeridirektoratet når hun onsdag har sin første dag som ansatt i Fiskarlaget Nord i Tromsø.

Staben ved Fiskarlagets nordligste avdeling dobles når Eli-Kristine Lund melder overgang fra Fiskeridirektoratets kontor i Vadsø til Fiskarlaget Nord.

– 26-åringen fra Harstad er fiskerikandidat fra universitetet i Tromsø og skal i stillingen som rådgiver arbeide med hele bredden av saker og oppgaver for fiskerne i nord, forteller daglig leder ved kontoret i Tromsø Jon-Erik Henriksen.

– Vi ser frem til å få styrket saksbehandlingskapasitet og ny kompetanse inn ved vårt kontor i Kystens Hus, sier den daglige lederen. Han legger for øvrig til at Fiskarlaget Nord fra 1. august har flyttet internt i Kystens Hus og nå har tilhold i 3. etasje.

Variert bakgrunn

Eli-Kristine Lund har siden 2011 studert og arbeidet med fagemner knyttet til fiskeri. I arbeidet med sin bachelorgrad hadde hun hovedfokus på ressursforvaltning, og masteroppgaven skrev hun knyttet til «trivselsparadokset» som ble funnet i Fiskerhelseundersøkelsen til SINTEF.

Der analyserte hun funnene som viser at kystfiskerne trives godt, til tross for at yrket både er utsatt for risiko og er fysisk krevende. Hun arbeider for øvrig nå også med artikkelstoff om masteroppgaven til det vitenskapelige tidsskriftet Marine Policy.

26-åringen har også tatt masteremner i kystsoneplanlegging og forvaltning, og enkeltfag om Norge-Russland-politikk, samt et ekstra fagemne om arktiske fiskerier ved Memorial University of Newfoundland.

Eli-Kristine Lund har det siste året arbeidet som rådgiver i både Region Sør og Region Nord i Fiskeridirektoratet. Der har hun hatt oppgaver knyttet til fiskarmanntallet, ervervstillatelser, plansaker og innsamling av fiskeridata.

– Jeg har arbeidet med en del saksområder som berører fiskernes hverdag og håper dette skal være et godt grunnlag å ta med seg inn i det daglige arbeidet i Fiskarlaget Nord. Jeg ser frem til å komme i gang og bli kjent med organisasjonen, sier Eli-Kristine Lund.

Styret og kolleger

Allerede første arbeidsdag får hun anledning til å være i dialog med de sentrale tillitsvalgte i Fiskarlaget Nord, siden det er styremøte i Fiskarlaget Nord 1. august.

Den neste uken er det satt av tre dager til besøk ved Fiskarlagets hovedkontor i Trondheim der hun skal gjøres kjent med interne rutiner og verktøy, samt få anledning til å bli kjent med kollegiet og få en innføring i medarbeidernes arbeidsområder.