Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.05.2019

Ny rådgiver i Ålesund

Bjørn Kåre Steinnes

Bjørn Kåre Steinnes (38) fra Sula er ansatt som ny rådgiver i Møre og Romsdal Fiskarlag. Han skal arbeide ved kontoret i Ålesund sammen med daglig leder Ole Morten Sorthe.

Bjørn Kåre Steinnes kommer fra stillingen som rådgiver ved forvaltningsseksjonen i Fiskeridirektoratet region Midt, hvor han i hovedsak har arbeidet med saksbehandling av fartøy- og manntallssaker.

Den nye rådgiveren i Fiskarlaget er utdannet innen økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Ålesund.

Han har for øvrig også allsidig bakgrunn fra fiskefartøy og er utdannet kystskipper fra Fræna videregående skole, avd. Aukra.

I Fiskeridirektoratet arbeidet han derfor også med fiskerifaglig rådgiving og veiledning.

Leder i Møre og Romsdal Fiskarlag, Leif Egil Grytten, sier han er godt fornøyd med ansettelsesprosessen og er glad for å kunne informere at Bjørn Kåre Steinnes har takka ja til stillingen.

-Jeg tror at Bjørn Kåre med sin bakgrunn og erfaring vil styrke administrasjonen og laget på en god måte, og jeg håper at medlemmene tar godt i mot han.  Som leder ser fram til å få økt staben ved kontoret i Ålesund. Dette i lag med det administrative samarbeidet vi har inngått med Fiskarlaget Vest, setter oss nå enda bedre i stand til å arbeide med de sakene som opptar medlemmene våre og yte generell medlemsservice, sier Leif-Egil Grytten.

Bjørn Kåre Steinnes starter i stillingen som rådgiver den 20. august.