Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.11.2017

Ny på ressurs

Ansatt i Fiskarlaget

Sonja Elin Kleven Jakobsen er ansatt i Norges Fiskarlag og starter 2. januar 2018 som saksbehandler på ressursområdet. Hun er utdannet jurist og har blant annet bakgrunn fra Fiskeridirektoratet.

Sonja Elin Kleven Jakobsen (37) er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø i 2008 og har spesialisert seg i internasjonal rett i Canada. I tillegg til dette har hun videreutdanning i samfunnsplanlegging.

Hun er opprinnelig fra Sleneset i Nordland og har vokst opp der og på Averøy på Nordmøre.

Allsidig bakgrunn

De siste to årene har hun arbeidet som seksjonsleder for 15 jurister i plan- og bygningsetaten i Bergen kommune.

I Fiskeridirektoratet arbeidet hun i fem år, hvorav ett år som marin arealforvalter i region sør, og fire år ved Kyst- og havbruksavdelingen ved hovedkontoret i Bergen. Der var hun koordinator for vannforvaltningsarbeidet.

I direktoratet var hun også en del av direktoratgruppen og planprosessgruppen for vannforskriften, samt arbeidet med akvakultur på fremmede arter, planjuss og utvikling av reglene knyttet til miljøpåvirkning fra akvakultur. 

Sonja Elin Kleven Jakobsen har også forelest ved Nord universitet om lovgivningen i kystsonen i kurset «Kystsoneforvaltning».

Bredt fagansvar

-Vi ser frem til å få Sonja Elin inn som fagperson i organisasjonen. Hun har bred faglig erfaring og vil være en stor ressurs for Norges Fiskarlag og våre medlemmer fra dag 1. Det sier generalsekretær Otto Gregussen.

Hun skal være fagansvarlig for saksområder knyttet til ressursforvaltning, kvote- og reguleringssaker, miljøspørsmål knyttet opp mot marint avfall og forholdet mellom fiskeri og petroleum, og får kontorsted ved Fiskarlagets hovedkontor i Trondheim.

Både på og under vann

For øvrig kan det nevnes at hun også har tilkobling til næringen både på og under vann. I familien er det mange sjøfolk og fiskere, og hennes far har drevet fiske med egen båt. Hun selv oppholder seg også på og i vann når hun på fritiden er involvert i dykkeopplæring.