Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.05.2017

Ny NOx-avtale

Signert onsdag

Norges Fiskarlag var onsdag en av 15 næringsorganisasjoner som undertegnet en ny avtale om reduksjon i utslipp av nitrogenoksider (NOx). – Det er en viktig avtale og en god ordning i avtalen, sier Otto Gregussen i Fiskarlaget.

Partene i avtalen er Klima- og miljødepartementet og de ulike næringsorganisasjonene.

I stedet for å betale avgift til staten, betaler de tilsluttede virksomhetene en medlemsavgift til Næringslivets NOx-fond. Fondet tildeler igjen støtte til gjennomføring av utslippsreduserende tiltak i virksomhetene.

Utslippsreduksjoner

Næringslivet skal redusere sine årlige NOx-utslipp med 16.000 tonn fram mot 2025. Avtalen er et viktig verktøy for å sikre at Norge overholder sine internasjonale utslippsforpliktelser.

– NOx-avtalen er et godt eksempel på at myndighetene og næringslivet sammen kan utvikle virkemidler som sikrer utslippsreduksjoner og miljøforbedringer. Det er svært positivt at vi nå er i mål med en avtale som vil gi nye utslippskutt de kommende årene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Slutter seg til miljøavtalen

Den nye miljøavtalen har en varighet på åtte år fra 2018, og er den tredje i rekken av avtaler hvor næringslivet forplikter seg til å redusere sine NOx-utslipp. Virksomhetene som er omfattet av avtalen får fritak for betaling av avgift ved å slutte seg til miljøavtalen. Forpliktelsen er samtidig at virksomhetene reduserer sine utslipp.

-Fiskerinæringen har hatt en omfattende reduksjon av sine NOx-utslipp gjennom virkemidlene i denne ordningen og jeg vil beskrive NOx-avtalen som en ubetinget suksess, sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag. Han undertegnet avtalen sammen med Jan Ivar Maråk fra Fiskebåt som er nestleder i NOx-styret og har hatt prosjektansvar for ordningen i organisasjonen.

-NOx-fondet prioriterer tiltak med langsiktig og varig effekt på utslippene og dette har bidratt til at et stort antall fiskefartøy nå har fått dekket kostnader som gjør at utslippene av nitrogenoksider går kraftig ned. Dette er en vinn-vinn-situasjon som jeg er fornøyd at vi kan arbeide videre med i den nye avtaleperioden, sier Gregussen.

Hva oppnås?

Miljøforpliktelsen i den nye avtalen er utformet som samlet utslippstak for alle virksomhetene som omfattes av avtalen. Utslippene fra virksomhetene som omfattes er for 2016 beregnet til totalt 97.000 tonn. For siste toårsperiode (2024-2025) er utslippstaket et gjennomsnitt på 81.000 tonn pr år.

Det er opp til organisasjonene og virksomhetene å avgjøre hvilke tiltak de ønsker å gjennomføre for å overholde utslippstakene.

Dersom utslippstakene ikke overholdes, oppstår det krav om å betale avgift til staten avhengig av hvor stor overskridelsen er, poengterer KLD i en pressemelding om saken.