25.05.2023

Ny nettside

Mange forbedringer

Torsdag 25. mai lanserte vi endelig vår nye nettside! – Viktig og nødvendig oppgradering, sier Fiskarlagets infoleder.

Staben i Norges Fiskarlag har de siste månedene gitt bidrag til justeringer og forbedringer av alt fra menystruktur til innhold på den nye nettsiden.

 – Innholdet på fiskarlaget.no vil være gjenkjennelig for deg som besøker oss regelmessig. Imidlertid er den tekniske plattformen ny, og sammen med andre justeringer – som forbedret søkefunksjon – så mener vi at siden er enda mer moderne og brukervennlig for både medlemmer og andre besøkende, sier informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand.

Flere årsaker

En av hovedgrunnene til oppgraderingen av nettsiden er endringene i organisasjonen Norges Fiskarlag.

– Vi landet høsten 2022 en viktig prosess med forenkling av organisasjonsstrukturen. Det medførte behov for justeringer av både innhold og teknisk oppsett av nettsiden. I vår digitale tidsalder skjer det nytt hele tiden og nettsiden er et viktig vindu mot omverdenen og våre medlemmer. Vi har derfor slått to fluer i en smekk med en slik oppgradering som vi nå har gjort, sier Indrestrand.

En annen vesentlig forbedring med ny nettside er visningen av nettsiden vår på mobiltelefoner.

– Den største tekniske forbedringen for brukerne vil nok være visning på mobiltelefonen. Alle bruker dette verktøyet som sitt primære verktøy, og det er derfor flott at vi har fått forbedret mobilvisningen nå, sier Indrestrand.

Ikke ferdigutviklet

 – Vi vil fylle på mer informasjon flere steder etter hvert, som under «Våre arbeidsområder». Her ser vi at det er mulig å synliggjøre enda bedre hva vi gjør og hvordan vi arbeider gjennom året, forklarer informasjonslederen.

Han påpeker også at en revisjon og forbedring av nettsiden likevel ikke betyr at alle detaljer trenger å bli helt korrekt fra starten.

 – Det er fort gjort at lenker til brev og annen informasjon ikke blir med når gammelt nettsideinnhold hentes inn i en ny nettside. Dette vil vi fortløpende rette opp, sier han, og legger til at hele nyhetsarkivet nå også er gjort søkbart på en bedre måte.

 – Dette er en viktig kilde til informasjon og oppslag. Eldre nyhetssaker er merket tydelig med at de er hentet fra arkivet.

 – Vi håper både medlemmer og andre brukere skal få en god brukeropplevelse på den nye siden. Gi oss gjerne tilbakemeldinger, både om du er fornøyd eller ser behov for forbedringer, avslutter Jan-Erik Indrestrand.

Send tilbakemeldinger til denne e-postadressen: redaksjon@fiskarlaget.no