10.06.2024

Ny havreferanseflåte

Søker 10 fartøy

Havforskningsinstituttet har kunngjort konkurranse for leie av tjenester fra 10 havgående fiskefartøy i perioden 2025-2028 for Havgående Referanseflåte.

Havforskningsinstituttet opplyser at de ønsker å inngå kontrakt med 10 fartøy fra 01.01.2025 til og med 31.12.2028:

  • 2 fartøy >39 meter – torsketråler
  • 1 fartøy >39 meter – kombinert autoline-/garnfartøy
  • 2 fartøy >39 meter – autoline-fartøy
  • 1 fartøy >28 meter – snurrevad-/notfartøy
  • 1 fartøy mellom 21-28 meter – snurrevad-fartøy
  • 1 fartøy >28 meter – garn-/snurrevad fartøy i Nordsjøen
  • 2 fartøy >28 meter – industritrål/pelagisk trål 

Frist for innsending av tilbud 10.09.2024 kl 12.00.

Konkurransen er kunngjort på Doffin; lenke, Klikk her.

Lenken på Doffin fører til Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig og konkurransen skal gjennomføres. Hi opplyser at tilbud og dokumentasjon skal registreres elektronisk i Mercell. Direkte til Mercell; lenke, Klikk her.

Spørsmål vedrørende krav i konkurransen skal rettes gjennom kommunikasjonsportalen i Mercell. 

Spørsmål om bruk av Mercell, Telefon: 21 01 88 00, Epost: support@mercell.com