Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Ny fiskeriminister

Harald Tom Nesvik

Harald Tom Nesvik (Frp) fra Ålesund er mandag utnevnt til ny fiskeriminister. Per Sandberg trekker seg som minister etter den siste tidens uro.

Harald Tom Nesvik (52) har 20 års erfaring fra Stortinget. Han var parlamentarisk leder i Frp den siste stortingsperioden.

På Stortinget har han vært medlem av både Næringskomiteen, Utenriks- og forsvarskomiteen, samt innen helse-, omsorg- og sosialområdet.

Han har det siste året arbeidet som kommunikasjonssjef i selskapet Sølvtrans, etter at han takket nei til utnevnelsen som ny fylkesmann i hjemfylket Møre og Romsdal.

Fiskarlaget positiv

-Jeg ønsker Harald Tom Nesvik velkommen inn i den viktige rollen som landets fiskeriminister. Vi kjenner han som en solid og rutinert politiker og ser frem til å få et god og tett samarbeid med den nye ministeren, sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen.

-Nesvik har over lang tid hatt god kontakt med næringen. Mange av oss har lagt merke til at han i en årrekke har deltatt aktivt i næringens ulike fora og synliggjort at han ser viktigheten av nær og god kontakt med organisasjonene og den norske sjømatnæringen.

Viktig arbeid fremover

– Jeg vil også takke Per Sandberg for et tett og godt samarbeid om vår viktigste fremtidsnæring. Det er store og viktige spørsmål på agendaen og et arbeid om fremtidens kvoter og kvotesystem er godt i gang. Vi både håper og tror at den nye fiskeriministeren vil videreføre dette arbeidet og opprette en dialog med oss i næringen som gjør at vi sammen kan forankre et solid og fremtidsrettet system for å videreutvikle norsk sjømatnæring, sier Ingebrigtsen.

-Allerede neste uke er det avtalt møter med Nærings- og fiskeridepartementet under fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim og vi forventer at det skal bli en god start på det videre arbeidet som skal gjøres for å bringe næringen inn i en posisjon der vi kan fortsette å skape mest mulig verdier for samfunnet, sier Kjell Ingebrigtsen.

Ikke flere endringer

Statsminister Erna Solberg endret ikke den øvrige sammensetningen av politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet.

Følgende er publisert om de to statssekretærene i departementet:

  • Statssekretær Roy Angelvik gis avskjed som statssekretær i 50% stilling for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær i 50% stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet. Statssekretær Roy Angelvik fortsetter i 50% stilling for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet.

  • Statssekretær Veronica Isabel Pedersen gis avskjed som statssekretær for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.   

Pressekontakt:

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag – mob: 922 84 719