Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.01.2018

Ny fartøymerking

Trøndelag fra 1.1.18

Fiskeridirektoratet har fastsatt nye fylkes- og distriktsmerker for fartøy som meldes inn i merkeregisteret i Trøndelag. Bakgrunnen er at Trøndelag fra 2018 igjen er ett fylke.

Det er kommunereformen som altså fra 1.1.2018 får betydning for merking av fartøy i Trøndelag.Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble ved årsskiftet formelt slått sammen til ett fylke og fartøy som meldes inn i merkeregisteret etter 1.1.2018 skal tildeles fiskerimerke med de nye fylkes- og distrikskodene.

Fartøy som allerede står i merkeregisteret i de aktuelle fylkene og kommunene skal kunne beholde fiskerimerkene de har inntil fartøyene slettes, selges eller dersom fartøyets eier flyttet til en annen kommune.

Men fartøyeiere i disse fylkene og kommunene som ønsker å få nytt fiskerimerke med nye fylkes- eller distriktskoder har anledning til det. Fartøyeierne må da ta kontakt med Fiskeridirektoratet for å få tildelt nytt fiskerimerke.

Se oversikten over de nye merkene i en omtale av saken hos Fiskeridirektoratet.