Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.12.2021

Ny fagsjef: Synnøve Liabø

Ansatt i Fiskarlaget

Norges Fiskarlag har ansatt Synnøve Liabø i en nyopprettet stilling som fagsjef. Liabø skal jobbe med et bredt spekter av saker knyttet til nærings- og samfunnsøkonomi.

-Norges Fiskarlag er avhengig av et godt samspill mellom alle våre engasjerte medlemmer og en faglig sterk administrasjon. Derfor er jeg veldig glad for at Synnøve Liabø har takket ja til å jobbe for Norges Fiskarlag og norske fiskere. Synnøve har en unik kompetanse og svært verdifull erfaring, som jeg er helt sikker på at Fiskarlaget vil dra stor nytte av i årene framover, sier generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag.

Liabø er samfunnsøkonom fra Norges Handelshøyskole, og har siden 2002 arbeidet i Fiskeridirektoratet hvor hun i dag er seniorrådgiver i Ressursavdelingen. Hun tiltrer sin nye stilling i løpet av våren 2022, og vil ha kontorsted i Bergen sammen med Fiskarlaget Vest og Fiskebåt Sør.

I Fiskarlaget skal hun arbeide med næringsøkonomi, skatte- og avgiftspolitikk, markedsadgang, ressursforvaltning, fiskeriforhandlinger og kvotesystemet.  

-Fiskerinæringen er svært dynamisk, og et godt samspill mellom næringsaktørene og forvaltningen er avgjørende. Her står Norges Fiskarlag i en særstilling, og jeg ser fram til å jobbe sammen med de tillitsvalgte og resten av administrasjonen for å utvikle næringen videre og sikre gode rammebetingelser for medlemmene, sier Synnøve Liabø.

Fiskarlagets nye fagsjef er 50 år og født på Helgeland, der hun bodde sitt første leveår. Deretter var hun trønder fram til hun var 12 år gammel – og har stort sett bodd i Bergen etter den tid.

-Jeg snakker trøndersk, men føler meg både som trønder og vestlending og har hjertet i nord, sier Fiskarlagets nye fagsjef Synnøve Liabø.