Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.08.2015

Ny elevbedriftsordning

Aspaker om ordningen

-Det er helt avgjørende å skape interesse blant de unge om vi skal nå målet om å mangedoble verdiskapingen i sjømatnæringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Et nytt opplegg for elevbedrifter innen fiskeri lanseres av regjeringen.

Satsingen er et ledd i å rekruttere dyktige ungdommer til næringen, sier fiskeriministeren.

Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i grunnskolen erfarer hva det innebærer å starte og drive egen bedrift. Slike elevbedrifter koordineres av organisasjonen Ungt Entreprenørskap i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører.

Med den nye elevbedriftsordningen innen fiskeri kan hver elev fiske innenfor de kvotene som gjelder i fritidsfiskeordningen. Som i ungdomsfiskeordningen åpnes det også for å benytte merkeregistrerte fiskebåter. Nærings- og fiskeridepartementet lager nå egne regler for denne ordningen.

Når det gjelder bearbeiding kan elevbedriften enten avtale med et godkjent anlegg, søke om selv å bli godkjent kjøper og bearbeidingsbedrift eller søke om å drive med sjølproduksjon. Det er Mattilsynet som gir slik godkjenning. Man må også registrere seg hos fiskesalgslaget for sin region.

– Skal vi sikre oss at vi får den kompetanse det er behov for i sjømatnæringen er det viktig at ungdommer har mulighet til å erfare hva det innebærer å starte og drive egen en sjømatbedrift, sier Aspaker.