Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.12.2020

«Ny» advokat

Forbedret tilbud

Norges Fiskarlag har fått en «ny» advokat. Bjørn Kvello som har vært ansatt i organisasjonen siden 2012 er nå tilsatt som advokat.

Bjørn Kvello er utdannet jurist og har arbeidet både i politiet, som advokat og som juridisk rådgiver i flere etater.

Han har hatt frem til nå vært seniorrådgiver og arbeidet med et bredt spekter av saker i organisasjonen, herunder juridisk rådgivning og bistand, som er et av Fiskarlagets viktige arbeidsområder for våre medlemmer.

Han vil som før fortsatt gi råd i juridiske spørsmål og bistå i saker i forhold til fiskerimyndighetene og saker ellers knyttet til medlemmenes næringsvirksomhet.

Rådgivning er fortsatt gratis for medlemmer, mens arbeid utover rådgivning normalt vil bli fakturert. 

At Bjørn Kvello nå formelt får tittelen advokat betyr at han har utvidede rettigheter og muligheter for å representere og bistå Fiskarlagets medlemmer i ulike typer spørsmål innenfor det juridiske området.

Det betyr av Fiskarlagets medlemstilbud fortsatt er minst like godt som det har vært, om enn ikke bedre!