Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.02.2018

«Norsk villfisk» etablert

Nytt felles navn

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd blir nå til foreningen «Norsk Villfisk». Ambisjonen med navneendringen er å gi en av Norges viktigste og mest fremtidsrettede næringer en posisjon den fortjener.

– Villfisken som svømmer fritt i havet er en gave fra naturen til fiskerinasjonen Norge. Norske fiskere høster villfisken på en bærekraftig måte, og skaper aktivitet, arbeidsplasser og enorme verdier langs hele kysten og for hele landet, sier leder i Norsk Villfisk, Sveinung Flem i en pressemelding.

Det er 11 000 registrerte fiskere i Norge. Men ringvirkningene av hele den fiskeribaserte verdikjeden er langt større: Den sysselsetter over 27 000 årsverk, og omsatte for 35,1 milliarder kroner i 2016.

2017-tallene er ikke klare, men som tidligere år, ligger det an til nok et rekordår, ifølge Norsk Villfisk.

­- Villfisken er et produkt med internasjonal kvalitet, og markedet etterspør det vi leverer. Bestandene er gode takket være god forvaltning og klok høsting. Vi i Norsk Villfisk tror på økt verdiskaping i flåteleddet og i resten av verdikjeden for villfisk, sier Flem.

Foreningen Norsk Villfisk organiserer de seks fiskesalgslagene i Norge (Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Vest-Norges Fiskesalslag, Rogaland Fiskesalgslag, Skagerakfisk og Norges Sildesalgslag), og landets omlag 11 000 fiskere omsetter all sin fisk gjennom salgslagene.

– Det er på høy tid at villfisknæringen får posisjonen den fortjener. Derfor bytter Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd navn til Norsk Villfisk.

Foreningen skifter navn av fire årsaker:

 • For å videreutvikle og forsterke det gode samarbeidet mellom Norges seks fiskesalgslag.
 • For å gi villfisknæringen et tydeligere talerør i omsetning- og markedsspørsmål.
 • For å gi et bidrag til økt verdiskaping i flåteleddet og resten av verdikjeden.
 • For bedre å kunne drive omdømmebygging for flåteleddet, salgslagene og næringen generelt.

– Navneskiftet viser hvem vi er og hvem vi representerer. Vi representerer en bærekraftig næring som skaper store verdier som kommer distriktene til gode. Navnebyttet er et steg på veien for å skaffe villfisknæringen gjennomslagskraft som reflekterer dens betydning, sier Flem.

Siden 1956 har salgslagene i Norge hatt et felles forum for drøftelser av markeds- og omsetningsspørsmål gjennom Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd.

– Vi samarbeider om å sikre næringen stabile rammevilkår, bedre markedsadgang og en forutsigbar sjømatpolitikk. Navneskiftet er et resultat av en forsterket innsats i samarbeidsorganet, sier Flem.

Salgslagenes mandat er å lage gode rammer for omsetning av fisk fra fiskeflåten. Norsk Villfisk skal sikre like konkurransevilkår og bidra til høy verdiskaping. Salgslagene har også et klart samfunnsoppdrag i form av ressurskontroll, og er dermed et viktig ledd i den bærekraftige norske fiskeriforvaltningen.

– Navneskiftet handler også om at ingenting kommer av seg selv. Vil vi bli hørt, så må vi snakke forståelig, høyt – og ofte. Det knippet politikere som virkelig kjenner næringen skjønner hva vi mener når vi understreker viktigheten av stabilitet i rammevilkårene, bedre markedsadgang og forutsigbar politikk. Resten er det vårt eget ansvar å opplyse.

Kontaktpersoner:

 • Sveinung Flem

Leder i Norsk Villfisk / adm. direktør i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Tlf: 900 94 510

E-post: sveinung.flem@surofi.no

 • Svein Ove Haugland

Ass. direktør i Norges Råfisklag

Tlf: 908 80 021

E-post: svein.ove.haugland@rafisklaget.no

 • Paul Magnus Oma

Adm. direktør i Norges Sildesalgslag

Tlf: 414 09 527

E-post: po@sildelaget.no

 

 

FAKTA: FORENINGEN NORSK VILLFISK

 • Foreningen Norsk Villfisk organiserer de seks fiskesalgslagene i Norge og representerer en formidabel eksportnæring.
 • Landets ca. 11 000 fiskere omsetter all sin fisk gjennom salgslagene.
 • Fiskesalgslagene skal sikre at dette skjer gjennom ryddige og effektive markedsplasser som bidrar til å sikre lønnsom nasjonal verdiskaping av naturressursene.
 • Gjennom salgslagenes markedsplasser tilføres norsk industri råstoff også fra utenlandske fiskere.