Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.02.2018

Nord søker rådgiver

Stilling i Tromsø

Fiskarlaget Nord utlyser en stilling som rådgiver ved kontoret i Tromsø. Søknadsfrist er 11. mars.

Fiskarlaget Nord styrker administrasjonen i Tromsø og søker etter rådgiver som vil være en aktiv deltaker i kontorets generelle oppgavetilfang. 

Arbeidsoppgaver:

  • Bistå i arbeid knyttet til regulering og sertifisering av fiskeflåten 
  • Bidra i plan- og arealsaker, samt miljøspørsmål 
  • Arbeide med ulike prosjekter, samt planlegging og gjennomføring av møter og arrangement mv.

Fiskarlaget Nord søker deg som har: 

  • Høyere utdannelse og god kjennskap til fiskerinæringen 
  • Gjerne erfaring fra offentlig forvaltning 
  • God regelverksforståelse 
  • Forutsetninger for å jobbe opp imot både myndigheter og de næringer vi representerer, herunder lokale fiskarlag

Stillingen rapporterer til daglig leder og lønnes innen statens regulativ 63-73. 

For mer informasjon kontakt daglig leder Jon-Erik Henriksen, tlf. 908 80 016, eller Bedriftskompetanse AS ved Tore Johnsen, tlf. 918 58 939. 

Søknadsfrist: 11. mars 2018 – se fullstendig annonse og søk på stillingen her.

Fiskarlaget Nord er en av landets største og eldste regionale medlemsledd for båteiere og mannskap, og den nest største organisasjonen som står tilsluttet Norges Fiskarlag. Fiskarlaget Nord er engasjert på alle saksområder av betydning for fiskerne og fiskerinæringen, og står overfor en rekke utfordrende og engasjerende arbeidsoppgaver i dag og i tiden fremover.

Fiskarlaget Nord har fokus på å representere sine medlemmers interesser på en måte som sikrer at de blir hørt, hensyntatt og vektlagt i spørsmål som angår dem.