Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.12.2022

Nord etablert

Styret valgt

Roger Hansen er valgt til første leder av Nord Fiskarlag, som tirsdag ettermiddag formelt ble stiftet. Kjell Bjørnar Bakken og Espen Nilsen er valgt som nestledere. Det nye styret får to kvinner.

Stiftelsesmøtet for det nye Nord Fiskarlag ble tirsdag 13. desember holdt på Gardermoen. Møtet ble holdt for å formalisere prosessen som årsmøtene i de tre regionlagene har gjort denne høsten. 

Årsmøtene i Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge har alle vedtatt sammenslåing til et nytt felles regionlag, og sammen med en tilsvarende forenkling om sammenslåing i Sør-Norge kommende torsdag – vil Norges Fiskarlags medlemsledd heretter bestå av de to sammenslåtte lagene og Fiskebåt.

Målet med prosessen er å forenkle og effektivisere driften i Norges Fiskarlag.

De i alt 71 delegatene til stiftelsesmøtet har tirsdag ettermiddag formalisert etableringen av det nye regionlaget, som altså strekker seg fra Frøya i Trøndelag til Kirkenes lengst nord.

Vedtektene er forankret i Fiskarlagets mønsterlover og det nye medlemslaget har vedtatt sitt første budsjett og valgt sitt første styre.

Styret 

Stiftelsesmøtet har, i tråd med avklaringene i den forutgående prosessen, enstemmig valgt et styre med i alt 11 medlemmer.

Styret får fem representanter fra Nordland, fire fra Nord og to representanter fra Midt-Norge. 

Valgnemndas innstilling ble i all hovedsak lagt til grunn under valgene. Imidlertid tok Holger Pedersen til orde for at Nordland burde få inn sin ene mulige kvinnelige kandidat i det nye styret.

Dette ble tatt til følge av delegasjonen fra Nordland som valgte å flytte opp Monica Amsen fra en foreslått varaplass til fast styreplass. 

Det betyr at det nye styret består av to kvinner og ni menn.

Stemmelappene samles inn under ledervalget

Ordskiftet om ledervervet

Etter at styret var valgt og ledertrioen skulle velges blant disse, ble det i stiftelsesmøtet ordskifte rundt valget av leder og første nestleder.

Innstillingen fra valgkomiteen var Kjell Bjørnar Bakken som leder og Roger Hansen som første nestleder.

Ledertrioen var foreslått valgt med forankring i de tre opprinnelige lagene, med leder fra Nordland, en første nestleder fra Troms og Finnmark og en andre nestleder fra Trøndelag.

Etter skriftlig avstemming i stiftelsesmøtet ble det klart at 38 delegater stemte for Roger Hansen, mens 33 ga sin støtte til Kjell Bjørnar Bakken.

Nestlederne ble deretter begge valgt enstemmig, Bakken som første nestleder og Espen Nilsen ble valgt til andre nestleder.

Det første styret i Nord Fiskarlag øverst f.v. Ola Andreas Dahle, Mari Ann Johansen, Roger Hansen, Kjell Bjørnar Bakken, Monica Amsen. Rekke 1 f.v.: Tommy Andre Nilsen, Tommy Dammen, Jens Einar Bjørkås Johnsen, Ørjan Sandnes og Bjørn Hugo Bendiksen. Espen Nilsen var ikke tilstede.

Styret i Nord Fiskarlag er etter møtet sammensatt slik:

Fra Fiskarlaget Nord

Roger Hansen, 1. vara Alf Norman Hansen, 2. vara Stig Meyer, 3. vara Ørjan Furøy

Mari Ann Johansen, 1. vara Kurt Ludvigsen, 2. vara Bjarni Sigurdson, 3. vara Rune Sand

Tommy Andre Nilsen, 1. vara Jim Frantzen, 2. vara Kornelia Uteng Sand, 3. vara Håvard Pettersen

Jens Einar Bjørkås Johnsen, 1. vara Øyvind Bolle, 2. vara Sindre Olav Hansen, 3. vara Dag Øyvind Ingilæ

Fra Nordland Fylkes Fiskarlag

Tommy Dammen, 1 vara Ken-Richard Hansen, 2. vara Jim Patrick Johansen, 3. vara Bjørn Hansen

Kjell Bjørnar Bakken, 1. vara Børre Johannesen, 2. vara Dag Ivar Knutsen, 3. vara Odd Jostein Stangen

Bjørn Hugo Bendiksen, 1. vara Remi Skipnes, 2. vara Per Roger Vikten, 3. vara Ole Martin Kjellbakk          

Ørjan Sandnes, 1. vara Leif Einar Karlsen, 2. vara Børge Iversen, 3. vara Cato Eltoft

Monica Amsen, 1. vara Jørn Sverre Hermansen, 2. vara Yngve Larsen, 3. vara Tore Klaussen 

Fra Fiskarlaget Midt-Norge 

Espen Nilsen, 1. vara Trygve Bratland, 2. vara Børge Refsnes, 3. vara Trond Harald Iversen

Ola Andreas Dahle, 1. vara Sturla Hepsø, 2. vara Karl Martin Kaald, 3. vara Remi Hatland

Styreleder, 1.- og 2. nestleder: 

Styreleder: Roger Hansen (Fiskarlaget Nord)

Første nestleder Kjell Bjørnar Bakken (Nordland Fylkes Fiskarlag)

Andre nestleder Espen Nilsen (Fiskarlaget Midt-Norge)

Kontrollnemd i Nord Fiskarlag:

Fra Fiskarlaget Nord: Tommy Larsen, personlig vara Stig Meyer 

Fra Nordland Fylkes Fiskarlag: Andreas Pettersen, personlig vara Tom Kristiansen 

Fra Fiskarlaget Midt-Norge: Terje Viken, personlig vara Sten Ståle Høvik