Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.08.2014

Nor-Fishing 2014- 19.-22. august

Besøk Norges Fiskarlag på stand D-3

VERDENS LEDENDE FISKERIMESSE

Nor-Fishing arrangeres annethvert år og er i dag av de ledende fiskerimesser internasjonalt.

Fiskerinæringen har hatt en enorm teknologisk utvikling i løpet av disse femti årene og fartøyteknologi og fangstteknologi, prosesser og tjenester knyttet til fiskerinæringen har vært vist på Nor-Fishing.

Utstillere fra mange land har deltatt og enkeltbesøkende, handelsdelegasjoner og offisielle gjester fra viktige fiskerinasjoner har alltid vært til stede.

Nor-Fishing- en viktig arena for å møte gamle og nye kunder
Utstillerne vektlegger de mulighetene Nor-Fishing gir for kontakt med beslutningstakere og innkjøpere fra fiskerinæringen i Norge og andre viktige fiskerinasjoner.
Mange fremhever også den gode kontakten og stemningen som skapes på messen mellom kunder, leverandøer og kolleger fra mange land.

DELTAGERE FRA ALLE AKTUELLE BRANSJER

Utstillingen gir oversikt over siste nytt av utstyr og tjenester til fiskerinæringen fra utenlandske og norske leverandøer, som kan tilbys fiskere og fiskeindustrien. Utstillerne representerer skipsverft, leverandøer av fiske- og fangstredskaper, motorer og dekksmaskineri, maritim elektronikk, utstyr for fiskeleting, navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, maskiner og utstyr for fiskeforedling, kjøle- og frysemaskineri, emballasje og transport, rednings- og sikkerhetsutstyr og miljøsikring, fiskerihavner og servicetilbud.
Nyheter fra forskning og utvikling er også en spennende og viktig del av fagmessen.