Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.04.2017

Nestor hedret på fest

Salgslag feiret 70

Jørn Lian ble fredag hedret for 40 års virke da Skagerakfisk holdt jubileumsårsmøte. Salgslaget feiret sitt 70-årsjubileum med festmiddag, der også ansatte og tillitsvalgte ble hedret.

Under festmiddagen i Kristiansand fredag kveld ble det behørig markert at Skagerakfisk runder 70. Tidligere og nåværende ansatte og tillitsvalgte ble hedret og takket for sin innsats gjennom mange år. En særlig takk ble altså Jørn Lian til del da han ble tildelt Norges Vel sin medalje for lang og tro tjeneste.

-Det er ikke bare salgslaget som jubilerer i dag. Du hadde vært i selskapet i 37 år da du takket av som direktør. Nå etter tre år som rådgiver har du altså 40-års jubileum, sa styreleder Jan Bredsand under utdelingen.

Lang tjeneste

Jørn Lian begynte i salgslaget som økonomisjef i 1977, en jobb han hadde i 10 år før han ble direktør.

-Du var Mr. Skagerakfisk, vi forholdt oss til deg, vi spurte deg og vi spør deg fremdeles. Og vi får kloke og klare svar. Du har stålkontroll i alt du foretar deg og er grundig og nøyaktig i all din fremferd, oppsummerte styrelederen.

Regionalt og nasjonalt

Jan Bredsand gjorde også et poeng av at Lian har hatt en sentral rolle både lokalt og nasjonalt i fiskernes organisasjoner.

-Du satt 26 år som formann i Samarbeidsrådet (fellesorganet for de seks salgslagene, red adm), du hadde oversikten ikke bare over vårt distrikt, men over hele fiskeri Norge og du satte vår kyst virkelig på det nasjonale fiskerikartet.

Bredsand omtalte Lian som en mann med en sosial og rettferdig innstilling, noe som har ført til at alle flåtegrupper har følt seg ivaretatt.

-Du har nytt stor respekt for din dyktighet, din væremåte og punktlighet. Hele Skagerakkysten, både mottakene og landindustrien, og selvfølgelig fiskerne vil i dag takke deg for den innsats du har gjort gjennom et langt yrkesaktivt liv og fremdeles gjør.

Norges Vel

– Det sies i kriteriene at medaljen tildeles «som en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere». Jeg tror alle som har hatt samarbeid med deg gjennom disse årene kan skrive under på dette, sa styrelederen. Jan Bredsand ble for øvrig fredag ettermiddag gjenvalgt for et nytt år i salgslagets styre under årsmøtet.

Historisk sus

For deltagerne i festen ble det også et høydepunkt da tidligere direktør Rollef Krabberød (95) dro festforsamlingen helt tilbake til oppstarten av laget. Han fortalte om hvordan han sammen med de øvrige ansatte opplevde oppstarten og de første årene av salgslagets arbeid.

Han ble sammen med de andre på bildet takket spesielt under festmiddagen.

På bildet ser vi altså (f.v.) Jørn Lian som står sammen med tidligere ressurspersoner i salgslaget: Rollef Krabberød (direktør), Olaf Thon (formann), Sissel Taraldsen (ansatt), Øystein Tobiassen (formann), Ingrid Kjelleberg (ansatt) og gjenvalgt styreleder Jan Bredsand og nåværende direktør Kjell-Arild Tøfte.