Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.06.2015

Nei til arealavgift i havbruksmeldingen

Krever konsekvensutredning

Norges Fiskarlag mener at det må være uaktuelt å innføre en kommunal arealavgift på oppdrettsareal gjennom sluttbehandlingen av havbruksmeldingen. En slik eventuell avgift må først utredes på en god måte.

Innføring av en ny særavgift på oppdrettsareal vil ikke nødvendigvis bidra positivt til videre utvikling og verdiskaping langs kysten for verken fiskeri- eller havbruksnæringa. Det kan få utilsiktede konsekvenser i forhold til både næringsnøytralitet og arealforvaltning.

Norske fiskere opplever allerede at viktige fiske-, gyte- og oppvekstområder er under sterkt press. En eventuell avgift til kommunene på alt areal som legges ut til oppdrettsvirksomhet vil kunne føre til ytterligere press på disse områdene.

– Det vi i stedet har behov for er økt kunnskap om hvordan norsk oppdrettsnæring, fiskerinæring og andre kan oppnå en best mulig sameksistens i årene som kommer. Det vil ha stor verdi, ikke minst for kystkommunene, sier Kjell Ingebrigtsen, leder av Norges Fiskarlag.

Les brevet til Næringskomiteen her:

20150406_Brev Næringskomiteen arealavgift.docx