Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.04.2021

Nedbrytbare materialer

Nytt forskningssenter i Tromsø

-Norges Fiskarlag ser frem til positive resultater fra det nye senteret i Tromsø. Det sier seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg om satsingen på å utvikle nedbrytbare materialer og fiskeredskaper som kan redusere forsøpling fra sjømatnæringen, i tillegg til å minske problemene med såkalt «spøkelsesfiske».

Sammen med nasjonale og internasjonale partnere har Universitetet i Tromsø (UiT) etablert et nytt senter, som skal arbeide med å redusere forsøpling fra fiskeri- og oppdrettsutstyr.

Førsteamanuensis Roger Larsen leder det nye senteret, som har fått navnet Dsolve. Senteret har som mål å erstatte dagens plastmaterialer i fiskeri og oppdrettsutstyr, med nye biologisk nedbrytbare materialer.

– Visjonen er ikke minst å redusere skadeeffektene av tapte fiskeredskaper, forteller Roger Larsen i en egenomtale på universitetets nettsider (ekstern lenke)

Sammen med blant andre Sintef, Norner, Norsus og SALT har UiT satt seg som mål å erstatte dagens plastmaterialer i fiskeri og oppdrettsutstyr, med nye biologisk nedbrytbare materialer. Med seg på laget har de en rekke industripartnere nasjonalt og internasjonalt, som sørkoreanske S-EnPol og LG Chem, som tidligere har utviklet blant annet biologisk nedbrytbare fiskegarn. I tillegg deltar representanter fra både fiskeri og oppdrett, næringsorganisasjoner og forvaltning i forskningssamarbeidet. 

Fiskarlaget også med

-Det er også for oss naturlig å delta i dette prosjektet, og vi er spent på resultater fra det arbeidet som nå er innledet, sier Fiskarlagets fagansvarlige medarbeider Jan Henrik Sandberg.

Han deltok på et seminar denne uka, da oppstarten for senteret ble markert. Rett nok var senteret i drift fra 13. januar, og arbeidet vil pågå i en periode på hele åtte år fremover. 

Sandberg viste i et innlegg til hele bredden av tiltak som alt er iverksatt fra næringens side, for å bidra til redusert forsøpling og miljøpåvirkning. Han imøteser produktene og tiltakene som det nye senteret kan bidra til.

-Vi ser at sjømatnæringens aktivitet, både knyttet til fangst og havbruk, fortsatt bidrar til et tilsig av plastmaterialer til havet. Mye av dette er utilsiktet tap av fiskeredskaper og slitasje på tau og andre innretninger som brukes av næringen. Vi håper det kan være mulig å erstatte med nye mer miljøvennlige materialer, sier han.

Han påpekte at nedbrytningsproduktene må være miljøvennlige, og at innføringen av nye materialer også må ta hensyn til totaløkonomi og muligheter for omstilling i næringa.

Han ga også en statusrapport om Fiskarlagets arbeid med en internasjonal ISO-standard for avfallshåndtering, som etter planen er i mål i 2023-2024.

Ingen mikroplast

Senterleder Roger Larsen sier nedbryting av de nye materialene i hovedsak vil skje gjennom mekanisk og biologisk påvirkning. Endeproduktet for de nye materialene etter nedbryting vil være mineraler, CO2 og vann.

Forskningssenteret Dsolve skal altså forsøke å finne ut av om dagens plastmaterialer i fiskeri- og oppdrettsutstyr kan erstattes med nye biologisk nedbrytbare materialer. 

– Utfordringen er å tilpasse den tiden det tar før redskapene brytes ned, og utvikle redskaper med like stor fangsteffektivitet og lønnsomhet som dagens redskaper, forklarer Roger Larsen.