Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.10.2015

NEAFC ser på bestandsfordeling

Arbeidsgruppe nedsatt

På det ekstraordinære møtet i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) sist uke ble det vedtatt at en arbeidsgruppe skal se på kriterier for fordeling av bestander og hvordan kriteriene skal vektlegges.

Det viktigste spørsmålet på møtet var hva som kan gjøres for å få NEAFC til å fungere bedre, både i forhold til kyststatsforhandlinger og i forhold til deling av kvotene som er bestemt for internasjonalt farvann. I tillegg stod spørsmål som forholdet mellom NEAFC og ICES, styrking av sekretariatet, økt bruk av observatører til kontroll og vitenskapelig datainnsamling, samt overvåkning og etterlevelse av reglene i NEAFC på dagsorden. Det var enighet om ikke å gå videre med forslaget om å flytte kyststatsforhandlingene inn i NEAFC, rapporterer Fiskebåt.

Fordeling av bestander

Det meste av forhandlingene har dreid seg om å forsøke å finne en vei ut av uføret som NEAFC befinner seg i når det gjelder fordeling av fiskebestander, både de som skjer direkte i regi av NEAFC og i regi av kyststatsforhandlinger. Partene ble enige om å sette ned ei arbeidsgruppe som skal se på kriterier for fordeling av bestander, hvordan kriteriene skal vektlegges, referanseperiode m.m. Mandatet til arbeidsgruppen ble vedtatt i det ekstraordinære møtet, og målsettingen er at arbeidet skal være ferdig til årsmøtet i NEAFC i 2016.

Det skal arrangeres et bredt seminar som skal belyse ulike alternativer som arbeidsgruppen skal utrede tidlig i 2016. Sannsynligvis vil arbeidsgruppen få en relativt enkel jobb med å bestemme kriteriene for fordeling av bestander (sonetilhørighet, historisk fiske, forskningsinnsats, avhengighet av fisket), mens det sannsynligvis blir vanskeligere å bli enige om hvordan kriteriene skal vektlegges. Ambisjonen er at denne vektleggingen skal brukes likt for alle bestander.

Dette forslaget ble vedtatt med stemmene til EU, Island og Norge. De andre partene er Russland og Danmark på vegne av Færøyene og Grønland.

NEAFC vedtok også å sette ned en annen arbeidsgruppe som skal utvikle et rammeverktøy for internasjonale fiskeriforhandlinger (Code of conduct). Også dette forslaget ble vedtatt med stemnmene til EU; Island og Norge. Det ble ikke enighet om mandatet til denne arbeidsgruppen, og dette skal tas opp igjen på årsmøtet i NEAFC, som for øvrig holdes i London 9.-13. november.

Utredningsleder Jan Ivar Maråk i Fiskebåt deltok i arbeidsgruppen på vegne av Norges Fiskarlag.

Mandat for arbeidsgruppe om bestandsfordeling (pdf)

Vedtak om arbeidsgrupper (pdf)