Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.03.2015

Nasjonalitetskravet står fast

NFD om deltagerloven

Sjømatindustriutvalgets forslag om å åpne for at fiskeindustrien kan eie fiskebåter vil ikke rokke ved nasjonalitetskravet i deltakerloven. Det slås fast i en betenkning som er gjort for Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Det er professor dr. juris Finn Arnesen ved Senter for europarett ved Universitetet i Oslo som har utarbeidet en betenkning om EØS-rettslige spørsmål i forbindelse med at Sjømatindustriutvalget har foreslått å åpne for at sjømatindustrien kan eie fiskefartøy.

I NOU 2014: 16 foreslår et flertall i Sjømatindustriutvalget å endre deltakerloven § 6 slik at sjømatindustribedrifter kan tildeles ervervstillatelse for fiskefartøy, hvis bedriftene har en reell økonomisk forbindelse til norske kystsamfunn. Utvalget forutsetter samtidig at en slik endring ikke rokker ved gjeldende norske restriksjoner på utlendingers adgang til å eie fiskefartøy.

Arnesen konkluderer med at Sjømatindustriutvalgets forslag ikke rokker ved adgangen til å opprettholde gjeldende norske restriksjoner på utenlandske statsborgeres og utenlandske foretaks adgang til å eie fiskefartøy.

Arnesens betenkning er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartmentet. Regjeringsadvokaten og Rettsavdelingen i UD deler Arnesens konklusjoner, heter det i en pressmdelinbg fra departementet.

Les betenkningen her (pdf-format)