Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.09.2015

Næringen preger Tromsø

Jubileum og matfestival

Tromsø preges de neste dagene av jubileumsmarkering for Fiskarlaget Nord og SMAK, nordnorsk matfestival. 17.-19. september er det også gratis for fiskefartøy å legge til havn og delta i næringsmarkeringen.

Torsdag klokken 11 åpner årsmøtet i Fiskarlaget Nord, der det markeres at det er 100 år siden fiskerne ble organisert i regionen. I forbindelse med møtet er det også laget et eget jubileumsskriv som kommer til å bli omtalt i en egen nettsak her hos Fiskarlaget fredag.

I forbindelse med årsmøtet og jubileumsmarkeringen torsdag og fredag har Fiskarlaget Nord sammen med flere samarbeidspartnere tilrettelagt for å synliggjøre næringen på mange måter, inkludert festfyrverkeri.

Gratis havneleie

Fiskerne får en unik mulighet til å vise seg frem i Tromsø ettersom Tromsø Havn spanderer havneavgiften disse dagene. Norges Råfisklag er behjelpelig med kaisalgsdispensasjon om noen ønsker å selge fisk til publikum.

– Tromsø er en av landets viktigste fiskerikommuner. Samtidig er dette svært lite synlig fra Storgata til daglig, sier markedssjef i Norges Råfisklag Lise Mangseth. Vi oppfordrer derfor alle fiskebåter i Fiskarlaget Nord sitt distrikt om å ta turen til byen og vise oss byfolk hvor maten kommer fra!

SMAK

Fredag og lørdag er det ventet 50 000 besøkende til matfestivalen for og i Nord-Norge som holdes i Tromsø sentrum. SMAK ble holdt første gang i september 2013 og er et konsept sammensatt av utstillere fra både blå og grønn næring. SMAK eies av Kokkenes Mesterlaug Troms.

Hovedmoment under Fiskarlaget Nords årsmøte:

Torsdag 17. september:

 • 11.00: Åpning, leders tale, årsmelding og regnskap
 • 14.00: Veien videre for fiskeflåten i Troms og Finnmark

  • Innledning ved fiskeriminister Elisabeth Aspaker
  • Visjon som fiskeriminister, og tanker i dag om fremtiden – fokus på fiskeflåten i Troms og Finnmark.
  • Innledere: De tidligere fiskeriministrene Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Helga Pedersen

 • 20.00: Festmiddag

Fredag 18. september:

 • 09.00: Organisasjonssaker

  • Fiskarlaget Nord er blitt 100 år. Hvilken betydning har vi hatt for landsdelen? Kan vi spå Fiskarlaget Nords betydning i framtida? Ved Bjørn Petter Finstad, professor, Norges Fiskerihøgskole
  • Norges Fiskarlag har fått ny generalsekretær. Hva er hans tanker om en framtidig Norges Fiskarlag? Ved Otto Gregussen.

 • 10.00: Konkurrerende bruk av havet
  • Får vi til sameksistens med oljenæringen? Hvordan og hvorfor? Ved Elling Lorentzen, Norges Fiskarlag

  • Påvirker havbruk kysttorsken? Ved fisker Arhold Jensen, Nordreisa Fiskarlag
  • Skal vi bry oss om innføring av arealavgift for havbruk? Ved Jack Jensen, styremedlem, Fiskarlaget Nord

 • 12.00 Avslutning med påfølgende lunsj.