Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.09.2022

Nå rydder vi!

Bli med du også

Sjømatnæringen er med når vi fredag 9. september går inn i Strandryddeuka. Sjømatnæringen har egne aksjoner både knyttet til verdens største ryddeaksjon i Hardanger den 15. og når vi får med oss fiskeri- og havministeren i Bodø den 14.

Hold Norge Rent (lenke) har fredag 9. latt startsignalet gå for denne viktige aksjonsuka, som er ekstra lang i år – i og med at den går over to helger frem til søndag 18. september.

Det er allerede hundrevis av ryddeaksjoner registrert over hele landet og du kan nedenfor se lenke til hvordan du kan bli med.

Aller størst i år – er det at mer enn 3000 frivillige ( så langt) er registrert som deltagere under verdens største ryddeaksjon i Hardanger.

Sjømatnæringen er med den 15. og har satt sammen et lag fra store deler av næringen som deltar og har fått tildelt en egen sone ved Ølve i Hardanger.

Statsråden rydder også 

Representanter for både villfisksiden og havbrukssiden i sjømatnæringen er også med når vi inviterer fiskeri- og havministeren med på rydding i skjærgården utenfor Bodø.

Onsdag 14. september stiller Bjørnar Skjæran og deltar sammen med oss. 

-Statsråden var ikke tung å be og dette viser at både næringen og våre fremste folkevalgte er PÅ denne viktige ballen. Rent hav og å fjerne gamle synder i strandsonen er meningsfull bruk av tid, sier informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand i Norges Fiskarlag.

Verdens største ryddeaksjon

-Rein Hardangerfjord er et kjempe-initiativ for å bekjempe plastproblemet i havet. Vi er alle tjent med rene hav så dette er noe vi alle stiller oss bak, forteller leder for kommunikasjon Roar Bjånesøy i Norges Sildesalgslag. 

Rein Hardangerfjord vil ha en slags oppstartmarkering denne uka, samtidig som dette også er et prosjekt som skal pågå i hele fem år fremover.

Erfaringene fra prosjektet vil man ta med seg videre for å rydde andre fjordsystemer i Norge og ellers rundt om i verden.

Nytt av året har Sildelaget også opprettet et miljøfond for å støtte diverse miljøtiltak og ryddeaksjoner rundt i landet, fortsetter Roar Bjånesøy.

Se mer om miljøfondet her

Fullt program for Strandryddeuka i Hardanger finner du her

Les mer om Fiskarlagets nye handlingsplan mot marint avfall – «På lag med havet» 

Du kan også rydde

Alle kan være med å gi sitt bidrag ved at du enten rydder i ditt eget nærområde eller deltar på aksjoner som allerede er planlagt i ryddeportalen Rydde.Registrer gjerne ryddeaksjonen i ryddeportalen – Rydde (lenke)

.
Sjømatnæringen rydder

Disse er med i Hardanger og står også bak når vi rydder sammen med statsråden i Bodø:

  • Norges Sjømatråd
  • Norges Fiskarlag
  • Fiskebåt
  • Pelagisk Forening
  • Norges Sildesalgslag
  • Norges Råfisklag
  • Sjømat Norge
  • Sjømatbedriftene
  • FHF
  • Norsk Industri

Fra Landsstyrets ryddeaksjon på Mausund i Frøya kommune i juni.