Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.06.2014

Nå kommer kvoterådene

Nordsjøsild klar

Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) publiserer nå fortløpende sine kvoteråd for 2015. Rådene blir tilgjengeliggjort blant annet på Havforskningsinstituttets side.

Sist ut er råd for Nordsjøsild, som er anbefalt 40 000 tonn lavere enn i år for 2015.

Kvoteanbefalingen på Nordsjøsild for 2015 er på 429 797 tonn, som altså er ned 40 000 tonn fra årets kvote.

Tidligere har rådet for lodde ved Island blitt publisert og rådene kommer fortløpende utover i juni.

Se HIs nettside i vedlagte link for oppdatering og mer om de enkelte av rådene som nå er kommet: Havforskningsinstituttets kvoterådomtale