Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.02.2021

Mye kontroll i vinter

Skreifisket

Fiskerimyndighetene varsler storkontroll i årets vinterfiske. Det varsles kontrollinnsats som involverer flere myndighetsledd. Næringsorganisasjonene støtter kontrolltiltakene.

– Vinterfisket handler om store verdier. Vi vet at der det er store verdier involvert, forekommer det også kriminalitet. Nå styrker vi kontrollen. Det betyr økt tilstedeværelse på sjø og land, til alle døgnets tider, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet har satt sammen flere lag med inspektører som vil ha utvidet arbeidstid i vinter, og tre fartøyer vil være en del av kontrolloffensiven. Fiskeridirektoratet vil også flytte inspektører fra andre regioner til nord.

– Det har lenge versert en rykteflom om ulovligheter under vinterfisket. Også næringens organisasjoner erkjenner at ulovlig fiske og omsetning er et alvorlig problem. De aller fleste i fiskerinæringa er lovlydige og seriøse aktører, men gjennom å øke kontrollinnsatsen ønsker vi å luke ut de useriøse. Det er noen som oppnår ulovlige konkurransefordeler ved feilrapportering og svart omsetning. Derfor økes nå tilstedeværelsen på kaia i vinter, sier statsråd Ingebrigtsen.

Fiskeridirektoratet, Kystvakten, salgslagene, Justervesenet, Arbeidstilsynet og Mattilsynet vil jobbe sammen for å fortløpende identifisere de største risikoobjektene. Det vil også være mulighet for samarbeidskontroller med de ulike kontrollmyndighetene i løpet av vinterfisket.

Hvor som helst

Hvert år blir det laget en nasjonal strategisk risikovurdering i samarbeid mellom Fiskeridirektoratet, salgslagene og Kystvakten, og det er denne risikovurderingen som ligger til grunn for kontrolloffensiven som nå blir gjennomført.

For å få gjennomført en så effektiv kontroll som mulig er det avtalt en egen feltavtale mellom Fiskeridirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene. Feltavtalen regulerer arbeidstiden på en slik måte at det skal være uforutsigbart når inspektørene eventuelt vil kontrollere landing og mottak av fisk.

– Kort sagt vil lag av inspektører kunne utføre kontroll hvor som helst når som helst, sier regiondirektør Janne Andersen I Fiskeridirektoratet region Nordland.

Støtte fra næringen

I forkant av kontrolloffensiven ble det avholdt et møte mellom næringsorganisasjonene, Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet. Under dette møtet var også orientering og dialog om smittevern og avklaringer omkring regelverket et tema.

– Næringen, både på sjø og land, er positive til økt kontroll, og vi ønsker å bidra til god dialog med kontrollmyndighetene slik at brudd på regelverket kan unngås, uttalte en samlet næring etter møtet.