Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.06.2022

Møtte Støre – igjen

Havvind

-Inntrykket til nå i denne prosessen er at vi som næring lyttes til og at regjeringen er oppsatt på å få til løsninger som er til å leve med for de ulike interessene på havet. Det sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag etter møtet med statsministeren fredag.

Regjeringens havvindsatsing var altså tema for et toppmøte på Statsministerens kontor fredag. Deltakere fra næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner kom med innspill om kompetansebehov, strømnett, hva som skal til for å utløse store investeringer og sameksistens med fiskeri og miljø.

Tredje på en uke

Møtet sist fredag var det tredje med statsministeren på like mange dager for Fiskarlaget, der havvind og energi var hovedtema.

-Vi er spesielt opptatt av at arealene på havet nå er under press og derfor er det både nyttig og viktig å ha denne kontakten mot politisk ledelse, sier Kåre Heggebø.

Lederen i Fiskarlaget understreker at vårt grunnleggende syn er uforandret når det gjelder behovet for å avgrense arealbruk og beskytte gyte- og oppvekstområder.

-Vi har derfor også vært tydelig på at vi forventer at våre interesser ivaretas den dagen det måtte bli en reell interessekonflikt, sier Kåre Heggebø, som deltok i møtet sammen med Fiskebåt ved administrerende direktør Audun Maråk.

Støre om havvind

–Norge kan bli en stor aktør innen havvind. På veien dit er god dialog og godt samarbeid viktig. Tidligere denne uken besøkte jeg, sammen med lederne for LO og NHO, Gulen der arbeidsfolk jobber med å ferdigstille monteringen av verdens største flytende havvindpark. Norge er i siget, og vi skal være utålmodige, men vi skal gjøre forarbeidet grundig når vi nå er i gang med en historisk havvindsatsing, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding etter møtet.

Det vises til at regjeringen har ambisjoner om å tildele arealer med potensial for 30 gigawatt havvindproduksjon innen 2040. Dette tilsvarer nesten like mye kraft som Norge produserer i dag. Havvindsatsingen skal bidra til rimelig, fornybar og ren kraft til husholdninger og industri.

– For å lykkes med denne industrisatsingen er det viktig med godt samarbeid fra A til Å. Sameksistens er noe Norge som havnasjon har lang erfaring med. Vi skal spille videre på erfaringene og samspillet mellom fiskeri og petroleum på sokkelen. Vi er opptatt av å ha god dialog med alle interessenter for å sikre at vi lykkes med ambisjonen, og at utviklingen skal skje i godt samspill med andre næringer på havet. Møtet i dag var konstruktivt, og jeg har stor tro på denne satsingen, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland.

På møtet fredag fikk regjeringen innspill fra blant annet kraftprodusenter, leverandørindustrien, kunnskapsmiljøer og miljøorganisasjoner. Kompetansebehov, nett til havs, investeringsvilje og sameksistens var blant temaene som ble diskutert på møtet.

Fra regjeringen deltok også næringsminister Jan Christian Vestre, klima- og miljøminister Espen Barth Eide og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, i tillegg til statssekretærer fra Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.