Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Møtte statsministeren

Tema: Statsbudsjettet

Norges Fiskarlag møtte torsdag statsministeren i Oslo. -Sammen med partene i arbeidslivet spilte vi inn våre synspunkter etter gårsdagens fremleggelse av regjeringens forslag til statsbudsjett, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Statsminister Erna Solberg ledet torsdag et møte i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet.

De som deltar i utvalget er LO, Unio, YS, Akademikerne, NHO, KS, Spekter, Virke, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Fiskarlag.

-Fra vår side benyttet vi anledningen til å peke på flere av utfordringene vi ser etter at regjeringen Solberg nå har kommet med sitt første egne budsjett, sier Ingebrigtsen.

Han sier det fra Fiskarlagets side ble uttrykt en forventning om at fiskarfradraget må økes, noe regjeringen ikke legger opp til.

-Vi gjentok også vårt utspill fra i går om at vi er svært overrasket over at regjeringen vil kutte hele støtten til selfangstnæringen på 12 millioner. Vi har en unik fangsttradisjon som med et pennestrøk nå kan ende med å bli avviklet og regjeringen setter i spill et av de ledende kompetansemiljøene på drift i arktiske miljø.

-Vi spilte også over vår forventning om økt trykk på arbeidet med markedsadgang for sjømatnæringen til EU, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han deltok i møtet i statsministerens kontaktutvalg sammen med generalsekretær Jan Skjærvø.

Møtet ble holdt ved statsministerens kontor og gjennomføres to ganger i året. På høsten skjer dette i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet, mens det på våren er knyttet til de økonomiske utsiktene og inntektsoppgjøret.