Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Møtte statsministeren

Et av to årlige møter

Norges Fiskarlag møtte onsdag statsministeren i forbindelse med opptakten til årets lønnsoppgjør. Fiskarlaget deltok i statsministerens kontaktutvalg sammen med partene i arbeidslivet.

Fiskarlaget var i møtet representert ved leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Jan Skjærvø.

-Vi var tydelige på vår rolle og benyttet anledningen til å fremme norske fiskeres betydning og behov for de samme politiske virkemidlene som de andre partene i næringslivet, sier Jan Skjærvø.

Kjell Ingebrigtsen sier han i møtet var innom en rekke av de mest sentrale temaene som er definert som viktigst for Fiskarlagets medlemmer.

-Jeg påpekte at Norges Fiskarlag både er en medlemsorganisasjon og en næringsorganisasjon. Det spesielle med oss er et vi organiserer både arbeidsgivere og arbeidstakere. Av den grunn er vi heller ikke en direkte part i de årlige lønnsoppgjørene. Men lønnsoppgjøret har stor innvirkning for lønnsomheten også i vår næring. Vi er avhengig av tjenester innen servicearbeid, verkstedindustrien og innenfor transportsektoren. Dette på virker hverdagen til alle fiskere og dette er det viktig at jeg på vegne av våre medlemmer bidrar til å synliggjøre, sier Ingebrigtsen.

Lønnsomhet og marked

I møtet fokuserte han også på at norsk fiskerinæring er subsidiefri og må skape egen lønnsomhet. Dette har flåteleddet alt tatt grep for å få til.

-Vi lever i et høykostland og det er derfor nødvendig å gjøre grep for å øke lønnsomheten, sier Kjell Ingebrigtsen.

-Jeg var også innom sentrale elementer i Sjømatindustriutvalgets rapport, og understreket behovet for å beholde fiskesalgslagsloven og deltagerloven som elementer for at vi som fiskerinæring kan oppfylle vår samfunnskontrakt.

Ingebrigtsen viste også til næringens behov for økt Forskning og utvikling (FoU) og økt innsats for å oppnå god markedsadgang og gode handelsbetingelser for norsk sjømat.

-Jeg henviste til at det nylig er dannet en allianse på tvers av leddene i næringa, med felles mål om å forbedre markedsadgangen og handelsbetingelsene for norsk sjømat. Det knytter seg også store forhåpninger til arbeid med andre norske handelsavtaler og det er viktig at myndighetene og næringa samarbeider godt på dette området. Det er i så måte viktig at de ulike delene av norsk næringsliv blir sett på i en overordnet sammenheng av våre politikere. Med det mener jeg at de ulike næringenes interesser ikke må bli satt opp mot hverandre, avslutter Kjell Ingebrigtsen.

Historisk forum

Statsministerens kontaktutvalg har de siste årene vært hold som møter to ganger i året, knyttet til starten på lønnsoppgjøret på våren og i forbindelse med statsbudsjettet på høsten. Utvalget ble opprettet av statsminister Einar Gerhardsen i 1962 og Fiskarlaget har deltatt i møtet siden 1963.