Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.11.2022

Møtte Riksmekleren

Delte info

Fiskarlagets tariffseksjoner møtte torsdag Riksmekleren og hans stab for å informere om tariffsystemet i næringen. Møtepunktet er en oppfølgingsdialog fordi Riksmekleren heretter skal bidra ved tariffkonflikter.

Norges Fiskarlags tariffseksjoner var torsdag til stede under et seminar arrangert av Riksmegleren i Oslo. Ved en tilfeldighet var Riksmeklerens seminar i Oslo lagt til uka før Fiskarlagets tariffseksjoner skal gjennomføre sine forhandlinger.

Skal bistå

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sin fremste oppgave er å bistå eller mekle interessetvister mellom parter i arbeidslivet, og i hovedsak gjøres dette når det oppstår tvister rundt revisjon av tariffavtaler.

I januar i år sa Riksmekleren ja til å bistå Fiskarlagets tariffseksjoner dersom det blir behov for megling og/eller voldgift. Riksmekleren tar over en funksjon som Førstelagmannen i Frostating lagmannsrett har hatt frem til 2022.

Forhandlingene om justeringer eller nye momenter i Fiskarlagets tariff gjennomføres hvert andre år.

«Bli kjent-møte»

Fiskarlagets tariffseksjoner deltok med sine til sammen tre ansatte i møtet, der både meklere og deltagere fra departementet var med i seminaret.

Tariffseksjonene fikk en times tid til rådighet og orienterte i seminaret om seksjonene, den drøyt 50 år lange historien for seksjonene og om hvordan de arbeider.

Spesielt ble det lagt vekt på å forklare oppbygging av tariffene og det særegne lønnssystemet i næringen knyttet til lott som danner grunnlaget for avlønningene i fiskerinæringen. Lott er en fordeling av andelene av verdiskapingen som skjer på havet mellom fartøyeier og de ulike arbeidstagerne ombord.

  • Neste uke (uke 45) møtes de to tariffseksjonene til ordinære tariff-forhandlinger. Møtet skal holdes i Geiranger.