Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.02.2022

Møtte regjeringen

Tok opp viktige saker

Sammen med organisasjonene i arbeidslivet har Fiskarlaget mandag møtt regjeringen. Kåre Heggebø forteller at han pekte på noen av de viktigste sakene for Fiskarlaget, som havvind og CO2-avgiften.

Regjeringens kontaktutvalg er en fast arena for kontakt mellom partene i arbeidslivet og regjeringen og et forum lederen i Fiskarlaget betegner som nyttig og viktig.

-Erfaringene våre de siste to årene har igjen vist hvor viktig det er med et tett og godt samarbeid mellom regjeringen og organisasjonene i arbeidslivet, understreker Kåre Heggebø.

Prioriterte saker

I det to timer lange møtet valgte Norges Fiskarlag å bruke sin innspillstid til å peke på noen få av de største og viktigste temaene for næringen.

Han viste til at fiskerinæringa har klart seg rimelig godt gjennom pandemien og pekte på at fiskeprisene har fulgt de globale råvareprisene, og at dette har vært nødvendige justeringer ettersom kostnadsnivået også har løftet seg.

-Drivstoffprisene er utvilsomt en stor utfordring for fiskeflåten, sa Kåre Heggebø i møtet med statsministeren og en rekke av statsrådene.

-Jeg valgte å ta opp dette temaet fordi det helt klart er et behov for justeringer av kompensasjonsordningen for CO2-avgiften. Jeg har snakket med flere rederier som faktisk er usikre på om de vil klare seg. På kort sikt er ikke andre energikilder noe reelt alternativ for fiskeflåten og da MÅ vi bruke denne typen anledninger til å fortelle og informere våre sentrale politikere om konsekvenser for næringen, sier Heggebø.

Likhet i fiskeriavtaler

Kåre Heggebø informerte også om at de globale flaskehalsene i forsyningskjedene slår inn på fiskerinæringa, ved at nybygg blir forsinket og at det nå er mer utfordrende å få tak i reservedeler i tide. Dette er momenter som kan medføre at viktige, men kortvarige sesongfiskerier blir satt i spill.

Lederen i Fiskarlaget valgte også å ta opp utfordringen næringen opplever i loddefisket ved Island, som er et slikt kort sesongfiskeri. I år har dette fisket blitt sterkt rammet av dårlig vær og vanskelig forhold, i tillegg til at det er formelle utfordringer på politisk nivå med Island.

-Vi er som fiskere vant til at vær og fiskens tilgjengelighet kan skape utfordringer i sesongene. Overfor regjeringens sentrale medlemmer valgte jeg å peke på betydningen av at regjeringen prioriterer oppfølgingen av fiskeriavtalene vi har med andre land, sier Kåre Heggebø.

Han mener loddefisket for norske fartøy er regulert på en helt urimelig måte av islandske myndigheter.

-Dersom vi skal få utnyttet kvotene som vi bytter til oss, så er vi helt avhengig av at fiskeflåten får anledning til å drive et effektiv fiske i andre lands soner. Det er dessverre ikke tilfellet når det gjelder loddefisket ved Island, sier han.

Tok også opp havvind

Norges Fiskarlag har gitt en krystallklar tilbakemelding til regjeringen etter deres lansering av en storstilt satsing på havvind sist uke.

Landsstyret sier nå et klart NEI til nye områder for havvind fordi vi mener det ikke i tilstrekkelig grad tas hensyn til annen aktivitet i havrommet eller gjøres nok for å øke kunnskapen om effekter av havvind. (lenke til Fiskarlagets pressemelding).

-Jeg ga overfor regjeringens medlemmer uttrykk for at vi er glade for at utlysningsområdene i Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord i begrenset grad kommer i konflikt med fiskeriene. Det er en krystallklar forutsetning også når nye områder nå skal identifiseres. Vår klare anbefaling er at regjeringa tidlig involverer fiskerinæringa, og tar hensyn til våre innspill, sier Kåre Heggebø.

Lederen i Fiskarlaget gjentok også at tilgang til gode fiskeområder og beskyttelse av gyte- og oppvekstområder og vandringsruter er noe vi ikke kan gå på akkord med.