Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.08.2015

Møtte oljenæringen

Fiskarlaget og Norog

Norges Fiskarlag møtte onsdag oljenæringens interesseorganisasjon Norsk olje og gass (Norog). – Vi har årlige kontaktmøter og det er nyttig og viktig for oss begge å møtes, sier Kjell Ingebrigtsen.

Kontaktmøtet mellom Fiskarlaget og Norsk olje og gass ble holdt i Fiskarlagets Landsstyresal i Trondheim.

Begge organisasjonene stilte med sine nye administrative ledere, som forøvrig også tidligere har vært regjeringskolleger og også fiskeriministre i hver sin periode. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen startet i april som administrerende direktør i Norog, mens Otto Gregussen hadde sin første arbeidsdag i Norges Fiskarlag 1. juni.

Har forventninger

Leder Kjell Ingebrigtsen sier han har forventning om en fortsatt god dialog med petroleumsnæringens interesseorganisasjon med Schjøtt-Pedersen ved roret.

– Det er helt naturlig å forvente at Norog skal se og skjønne våre synspunkter på en kanskje enda bedre måte med den erfaringen og bakgrunnen som den nye topplederen har. Likevel la jeg i møtet mye vekt på å informere bredt om fiskerinæringens status, utfordringer og fremtidsvyer, og tydeliggjorde våre medlemmers synspunkter i et bredt perspektiv, sier Ingebrigtsen.

Mange felles tema

Petroleumsnæringens behov for seismiske undersøkelser er definert som den kanskje største daglige utfordringen mellom næringene og var et hovedtema i dialogen i møtet. Under møtet ble også andre sentrale tema som topplederorganet Ett hav, det nye planleggingsverktøyet SAM-X og innspill fra Fiskarlagets regionale medlemslag blant annet tatt opp.

I kontaktmøtet deltok følgende fra Norsk olje og gass:

  • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør
  • Erling Kvadsheim, leder miljø- og næringspolitisk avdeling
  • Turid Øygard, fagsjef konsesjonspolitikk
  • Erlend Jordal, informasjonssjef for næringspolitikk

Fra Norges Fiskarlag deltok:

  • Kjell Ingebrigtsen, leder
  • Jonny Berfjord, 1. nestleder i Fiskarlaget og leder i Fiskebåt
  • Otto Gregussen, generalsekretær
  • Elling Lorentsen, seniorrådgiver og saksansvarlig for petroleumsaker i Fiskarlaget
  • Jan-Erik Indrestrand, informasjonsleder