Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.10.2014

Møtte nye kolleger

Meløy-elever på årsmøte

Toppledelsen i Fiskarlaget holdt fredag møte med «morgendagens kolleger». -Elever fra Meløy videregående skole deltok under årsmøtet i Bodø og det var naturlig for oss å benytte anledningen til å holde et kontaktmøte, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Elevene fra linjen for fiske og fangst var invitert til årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag, som ble holdt i Bodø i går og i dag.

-Vi inviterte elevene som en del av vårt rekrutterings- og informasjonsarbeid overfor de som er fremtiden i sjømatnæringen, sier daglig leder Steinar Jonassen i fylkesfiskarlaget.

Elevene deltok sammen med sine lærere under andre dag av årsmøtet for å få et inntrykk av hvordan organisasjonen arbeider. Etter årsmøtet ble det holdt et eget kontaktmøte der både leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Jan Skjærvø deltok, sammen med Steinar Jonassen.

-Vi informerte om Fiskarlagets egenart som organisasjon og ga elevene en overordnet innføring i hvordan vi arbeider for våre medlemmer og hvilke type saker og arbeidsfelt vår virksomhet spenner over, sier generalsekretær Jan Skjærvø.

-En viktig del av vårt arbeid med rekruttering er ved direktekontakt. Derfor benytter vi selvfølgelig slike anledninger som dette og deltar også møter og arrangement der vi treffer og kan komme i dialog med elever og lærere. Flere ganger årlig har vi for øvrig tilsvarende møtepunkt med skoler langs kysten. Dette er møter som både holdes med våre regionalt ansatte og med deltagelse fra hovedkontoret i Trondheim, sier Skjærvø.