Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.03.2015

Møtte Kystvakten

Generalen på KV-basen

-Det var stor interesse for Fiskarlagets arbeid og framtidstanker. Det sier generalsekretær Jan Skjærvø som sist torsdag deltok på den årlige kystvaktsamlinga på Sortland.

-Dette er en interessant og nyttig møteplass, sier generalsekretæren som var invitert for å orientere om de utfordringene næringa og spesielt flåteleddet står over for i de nærmeste årene. Dette dreide seg om rammebetingelser, strukturering av flåten og andre sentrale tema. 

Skjærvø sier Kystvakta har en svært viktig rolle både når det gjelder overvåking av fiskefelt, håndhevelse av regelverk, sikkerhet på havet og ikke minst tilstedeværelse i norsk økonomisk sone. Det innebærer også håndhevelse av norsk jurisdiksjon i våre havområder.

-Norges Fiskarlag vil være en god samarbeidspartner også med Kystvakta. Derfor er viktig å møtes for orientere om vårt syn på utviklinga i næringa og spesielt i flåteleddet. Samarbeid og forståelse for hverandres roller er sentralt for å lykkes med å videreutvikle norsk fiskerinæring i årene som kommer, sier generalsekretær Jan Skjærvø.