Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.04.2018

Møtte Høyre

Kontaktmøte

Norges Fiskarlag har torsdag hatt kontaktmøte med partiet Høyre. – Det er av stor verdi å møtes og vi setter ekstra stor pris på at vi kunne invitere til møte på vårt kontor i Trondheim, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag har denne våren hatt en rekke møter med de politiske partiene på Stortinget. I møtene med partiene tar Fiskarlaget opp både dagsaktuelle saker, aktuelle fiskeripolitiske tema og handelspolitiske emner. Torsdag passet det alle parter å møtes ved hovedkontoret til Fiskarlaget i Trondheim.

Høyre var representert i møtet ved parlamentarisk leder Trond Helleland og Tom-Christer Nilsen fra Næringskomiteen.

-De to Høyrerepresentantene har komiteansvar knyttet til utenriks- og forsvar, samt næringssaker og dette er sentrale politikkområder for Fiskarlagets del. Vi var derfor innom et bredt utvalg saker som arbeidet med nytt kvotesystem, markedsadgang for sjømat til våre handelspartnere og  helikoptersakene som berører redning og kystvakt.

-Vi arbeider jo for best mulig løsninger for på vegne av våre medlemmer og det er hovedgrunnen til at vi har bedt de politiske partiene om å få møte dem for å formidle dette i et slikt kontaktmøte, sier Ingebrigtsen.

Fiskarlaget var i møtet representert ved leder Kjell Ingebrigtsen, generalsekretær Otto Gregussen og informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand.