Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.11.2015

Møtte flere hundre

Regionmøter i Trøndelag

-Regionmøtene er en kjempearena for å møte kommende og aktive fiskere. Vi er også privilegert som får med oss mange ressurser fra organisasjonene, samarbeidspartnere og myndighetene på regionmøtene i Trøndelag. Dette sier daglig leder Marianne Sandstad i Fiskarlaget Midt-Norge. Hun er meget godt tilfreds etter årets besøksrunde.

-Ja vi er kjempefornøyd med oppslutningen og deltagelsen, både i antall som møtte opp og i engasjement under møtene, sier Marianne Sandstad.

Hun har i en årrekke samarbeidet med Råfisklaget og Fiskarlagets forsikringspartner i Gjensidigesystemet, Bud og Hustad Forsikring om fiskermøtene i Trøndelag.

I år ble det også satt søkelys mot skolebesøk på de videregående skolene på Frøya og i Rørvik.

-Og alle deltagerne i møterunden stilte også opp og ga elevene innspill fra sine områder og sektorer, noe som var både nyttig og givende for alle parter, forteller Sandstad.

Fisker ble lærer

På Frøya ble delegasjonen av foredragsholdere godt mottatt i Kulturhuset av lærer Arild Holmen. Han sluttet som fisker og gikk over i læreryrket fra skolestart i høst.

Elevene på matfag servert flott lunsj før kinosalen ble fylt av 40 elver og lærere fra vg1 Naturbruk og vg 2 fiskeri/fangst og akvakultur.

Om foredragene

Fiskarlaget Midt-Norge med leder Stig Myhre og Marianne Sandstad hadde fokus på hva Fiskarlaget arbeider med og viktigheten av å være medlem. I tillegg fortalte Stig litt om det som kjennetegner fiskeriene i Trøndelag og hvor viktig denne næringen er og blir for framtiden.

-Start opp som mannskap, lær deg fiskeri godt før du eventuelt kjøper egen båt, var et av budskapene den nyvalgte lederen formidlet.

Norges Råfisklag med Julian Vangen fortalte om salgslaget rolle og la også fram tall på omsetning og eksport.

-Viktig og ha fokus på kvalitet og husk det er mat det jobbes med, var ett av hans hovedbudskap.

Sjøfartdirektoratet med Geirmund Eikje fortalte om deres rolle og hvor viktig det er å ha godt samarbeid med fiskerinæringen. Han hadde stor fokus på arbeidet med sikkerhet i det forebyggende arbeidet mot ulykker i fiskeflåten og hvordan de hver dag arbeider for å få ned ulykkestallene.

Bud og Hustad forsikring med Ingve Drågen hadde fokus på sikkerhet og forebyggende tiltak som kan begrense omfanget hvis ulykken først er ute. I tillegg kom han inn på viktigheten av å ha forsikring og de forskjellige tilbudene der.

Fiskarlagets to tariffseksjoner var også for å informere elevene om sitt arbeid. Båteierseksjon i Norges var representert med Geir Kroknes. Mannskapsseksjon med Audun Stautland. Audun gikk kort gjennom tariffsystemet i Fiskarlaget og viste til at elever/lærlinger er var tatt med i tariffen.

Ytre Namdal videregående

Kontaktlærer Einar Dekkerhus tok imot og under skolebesøket møtte foredragsholderne de ni elevene i Vg1, Naturbruk. Sisteårselevene (Vg2) var i praksis og av den grunn planlegges det et nytt møte før jul med dem.

Programmet under skolebesøket i Rørvik var lagt opp etter samme lest som på Frøya med noen små justeringer.

Remi Hatland og Tore Myre fra Vikna og Omegn Fiskarlag deltok og fortalte om lokallagets arbeid i området, mens det her var krabbe-ekspert Einar Sande fra Norges Råfisklag som foredro om salgslaget rolle.

Fiskeridirektoratet ved Magny Grindvik Blikø gikk gjennom deres rolle og hvordan de hjelper de som ønsker å bli fisker for å komme i gang. Hun oppfordret også elevene til å stikke innom kontoret for å få hjelp eller informasjon.

Disse deltok i ett eller flere møter:

· Norges Råfisklag

· Bud og Hustad Forsikring

· Sjøfartsdirektoratet

· Fiskeridirektoratet

· Fiskarlaget Midt-Norge

· Mannskapsseksjonen

· Båteierseksjon

· Lokallagene i regionen