Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.05.2016

Møtes i Kystens Hus

Årsmøtet 3. juni

Det ekstraordinære årsmøtet i Fiskarlaget Nord holdes på Kystens Hus i Tromsø. Møtet settes fredag 3. juni klokken 1230.

Delegatene inviteres til lunsj klokken 12 og deretter settes møtet klokken 1230.

Møtetiden er inntil klokken 16.

 

Dagsorden

FREDAG 3. JUNI 2016 Kl. 12.30

1: ÅPNING v/styreleder Roger Hansen

2: KONSTITUERING

a) Navneopprop

b) Godkjenning av innkalling og dagsorden

c) Valg av dirigent

d) Valg av sekretær

e) Valg av redaksjonsnemnd

f) Godkjenning av forretningsorden

3: KONTROLLNEMNDAS INNSTILLING

4: FORUTSETNINGER FOR EN FREMTIDIG DIFFERENSIERT FISKEFLÅTE.

Innledere:

Roger Hansen, styreleder Fiskarlaget Nord

Kjell Ingebrigtsen, styreleder Norges Fiskarlag