Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.08.2017

Møter oljenæringen

Petro 2017 i Harstad

Norges Fiskarlag deltar med leder Kjell Ingebrigtsen når oljenæringen onsdag og torsdag møtes i Harstad under Petro 2017. – Jeg vil være tydelig om våre synspunkter, sier Ingebrigtsen.

Onsdag og torsdag samles oljenæringen for 17. gang til Petro-konferansen i Harstad. Norges Fiskarlag er invitert til å holde foredrag under tematikken sameksistens på torsdag.

– Vi setter pris på å bli invitert. Uansett går vegen videre gjennom dialog og da er vi glade for at vi som næring får anledning til å synliggjøre våre standpunkt også på oljeindustriens samlingsplasser, sier Kjell Ingebrigtsen.

Sameksistens

Innledningsforedraget til sesjonen om sameksistens holdes av Karl-Eirik Schjøtt Pedersen i interesseorganisasjonen Norsk olje og gass (NOROG). Tittelen på innledningsforedraget ble justert denne uken ved at «….Lofoten-Vesterålen og Senja…»  ble tatt ut av tittelen.

Hensikten med dette er å gi anledning til friere vinkling av innleggene. Kjell Ingebrigtsen sier han i sitt innlegg uansett vil ha tydelig fokus på det aktuelle området og Fiskarlagets syn.

Sesjonen om sameksistens (torsdag 31. august, 08:30- 10:00) består av følgende programelement:

  • Er sameksistens på havet mulig – og hva kreves v/Direktør Norsk olje og gass, Karl-Eirik Schjøtt Pedersen
  • Synspunkt fra fiskerinæringen v/leder for Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen
  • Synspunkt fra reiselivsnæringen v/styreleder NHO Reiseliv Nord-Norge og Svalbard, Arne Kjell Nyheim
  • Anledning til spørsmål og kommentarer fra innlederne og salen
  • Tenkt oljesøl – hva kan konsekvenser for torskebestanden bli? v/Direktør Aquaplan-niva, Salve Dahle
  • Kan ny teknologi løse utfordringen med seismikk? v/Torjer Halle, styreleder Schlumberger Norge

– Må delta

– Jeg nøler ikke med å si ja til denne typen forespørsler, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Ingebrigtsen sier han ser på det som svært viktig å synliggjøre fiskernes standpunkt og understreker at han vil være tydelig på næringens synspunkt.

– Vi har klare og tydelige vedtak i landsmøtet og at vi ikke ønsker petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja, samt på Møreblokkene, er godt kommunisert.

Valgkamptema

– I mitt innlegg på Petro 2017 vil jeg også komme inn på den forsterkede opinionen som det nå synes å være til støtte for sjømatnæringens syn.

En meningsmåling utført av Norfakta for Fiskeribladet viser at 62 prosent av de spurte mener det ikke bør bores mer i nord. Dette er en undersøkelse som er gjort blant dem som arbeider i fiske og havbruk, samt i industrien. I tillegg viser tallene fra Norsk medborgerpanel, det store opinionsprosjektet ved Universitetet i Bergen, der motstanden mot petroleumsaktivitet i nord også er økende og nå er på 58 %.

– Jeg tror vårt budskap er bra i denne saken, og jeg vil fokusere på dette i mitt innlegg på konferansen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Se mer informasjon og detaljprogram for konferansen her (ekstern link)