Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.03.2015

Møter Næringskomiteen

I Svolvær

Næringskomiteen i Stortinget møter mandag og tirsdag fiskerinæringen på en komitereise til Lofoten. Norges Fiskarlag deltar i møtet som holdes mandag med generalsekretæren og styreleder Kjell Ingebrigtsen.

Næringskomiteen starter sitt besøk til Lofoten med en ettermiddagssesjon i møte med ulike deler av fiskerinæringen og det lokale politiske miljøet ved Thon hotell i Svolvær i dag.

Råfisklagets styreleder og administrerende direktør Trygve Myrvang innleder dagens møte med informasjon om salgslaget, torskefiskeriene og rammebetingelser, før Otto Gregussen fra Norges Sildeslagslag følger opp med informasjon om sin organisasjon og pelagisk sektor.

Sveinung Flem fra Surofi skal orientere om fiskeriene i Vest-Norge og om salgslagenes samarbeidsråd, før Kjell Ingebrigtsen skal holde sitt foredrag om fiskernes rolle i næringen. I dette foredraget kommer han blant annet til å berøre vilkår og lovverket som per i dag er premissgiver for velfungerende strukturer i næringen.

Også Nordland Fylkes Fiskarlag, kystfiskarlaget og sjømannsforbundet skal delta i møtet, til liks med Lofotrådet og ordføreren i Vågan.

Tirsdag skal en nær fulltallig næringskomite delta på bedriftsbesøk i Lofoten.