Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Møter ministeren

3. mars i Trondheim

Norges Fiskarlag skal møte fiskeriminister Elisabeth Aspaker 3. mars. I kontaktmøtet skal en rekke dagsaktuelle tema tas opp.

Møtet mellom ledelsen i Fiskarlaget og toppledelsen i departementet skal holdes hos Norges Fiskarlag i Trondheim.

Fiskarlaget har spesielt bedt om å få satt av tid til å drøfte viktige saker av både nasjonal og internasjonal betydning.

-Dette gjelder saker som er av avgjørende betydning for våre medlemmer og da tenker jeg både på Tveteråsutvalget, altså Sjømatindustriutvalgets innspill, og ikke minst det arbeidet som norske myndigheter gjør knyttet til internasjonale handelsbetingelser, sier generalsekretær Jan Skjærvø.

Han understreker at norske fiskere er svært avhengig av de handelspolitiske virkemidlene som myndighetene kan bidra til å tilrettelegge for, for hele verdikjeden i den eksportrettede industrien, som norske fiskere er en del av.

Jan Skjervø sier at Fiskarlaget vil orientere om Fiskarlagets Landsmøte i november og også ønsker å drøfte tematikk knyttet til strukturtiltak i kystflåten, rettssikkerhet for fiskerne og om ordningen for retur- og gjenvinning av fiskeredskaper.