Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.05.2015

Møter HI om ressursforskning

Gardermoen på tirsdag

Norges Fiskarlag møter tirsdag Havforskningsinstituttet (HI) til dialogmøte knyttet til ressursforskning. I møtet tas også samarbeidet mellom fiskerne og forskerne opp.

Norges Fiskarlag mener grunnleggende kunnskap om marine økosystem er avgjørende for å sikre en bærekraftig og lønnsom fiskerinæring i framtida.

Leder Kjell Ingebrigtsen fremhever at han i møtet med HI vil bruke Fiskarlagets strategiplan for Forskning- og utvikling som grunnlag og fremheve at forskning på marine økosystem fortsatt må prioriteres høyt for å fange opp påvirkningen som endringer i klima og havmiljø kan få å si for produksjon, bestandsstruktur og vandringsmønstre.

-Vi ser at dette er noe som kan skape store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser og er derfor svært opptatt av at HI, både som samarbeidspartner og fagmiljø, gjør en best mulig jobb på vegne av samfunnet og oss i næringen, understreker Kjell Ingebrigtsen.

I møtet med HI vil Fiskarlaget tydeliggjøre behovet for styrket ressursforskning, bruk av fiskeridata, mer kostnadseffektiv havforskning og bestandsovervåking.

-Vi mener det er avgjørende at vi får en enda bedre bestandsovervåking og at dette gir oss en god økosystembasert forvaltning, noe som også er med på å definere HIs integritet. Ikke minst er det nå avgjørende å sikre gjennomføring av nøkkeltokt for overvåking av de viktigste kommersielle bestandene, påpeker lederen i Fiskarlaget.

Fiskerne vil stille opp

Norges Fiskarlaget er i sin strategiplan for Forskning og utvikling tydelig på at selv om god og tilstrekkelig bestandsovervåking og ressursforskning er å regne som en offentlig oppgave, så er denne kunnskapen også svært viktig for fiskerinæringa.

«Vi vet at manglende kunnskap kan føre til uriktig kvotefastsettelse, uklarheter vedrørende sonetilhørlighet og tap av svært store verdier for fiskerne og samfunnet. Metodene som brukes for overvåking og ressursforskning bør derfor evalueres og forbedres fortløpende. Også den erfaringsbaserte kunnskapen som fiskerne besitter, samt data om fangst og miljøforhold som logges om bord på fiskefartøy, bør kunnes tas i bruk som et supplement til tradisjonell ressursforskning,» heter det i planen.

Om prioriteringer

Norges Fiskarlag vil i møtet drøfte om det bør etableres et Rådgivende organ for prioritering av oppgaver innen havforskning.

Det er også avtalt et eget sakspunkt under møtet på Norsk vårgytende sild.

-Vi skal drøfte evaluering av forskningsdata, samarbeid, fremtidig toktprogram, kvoteanbefalingen for 2015 og 2016, i tillegg til å komme inn på fremtidig forskningsfinansiering, forteller Kjell Ingebrigtsen.

Disse møtes

Av praktiske grunner holdes møtet mellom HI og Fiskarlaget på Gardermoen.

Fra Havforskningsinstituttet deltar Aril Slotte, Erling Kåre Stenevik og Harald Loeng, mens Fiskarlaget er representert ved de tre topptillitsmennene Kjell Ingebrigtsen, Jonny Berfjord og Kåre Heggebø. Også administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt og seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Fiskarlaget deltar i møtet.