Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.03.2017

Møter Bondelaget

I Oslo fredag

Ledelsen i Norges Fiskarlag møter fredag kolleger i Norges Bondelag. – Vi har mange felles interesser som primærnæringer. Jeg ser stor nytteverdi i slike møter, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Fiskernes toppleder møter fredag sin kollega Lars Petter Bartnes i Bondelagets hovedkontor i Oslo.

-Vi har både felles interesser og mange like utfordringer og det er derfor både viktig og nyttig å ha dialog med våre kolleger i landbruket, påpeker Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget blir i møtet representert ved lederen og generalsekretæren og på agendaen står saker som er av felles interesse for de to primærnæringene.

– Det er viktig å ha dialog med alle deler av samfunnslivet og en viktig del av vårt arbeid for fiskerne er også knyttet til denne samfunnskontakten. Jeg ser derfor alltid frem til denne typen møter og det er både nyttig, interessant og viktig å representere fiskerne og være i dialog med ulike deler av samfunnslivet på deres vegne, sier Kjell Ingebrigtsen.