Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.08.2014

Møte om Russlands importforbud

Torsdag 14. august

Nærings- og fiskeridepartementet har invitert til et møte med næringsorganisasjonene torsdag 14. august klokken 11:00.Statssekretær Amund Drønen Ringdal skal lede møtet,der generalsekretær Jan Skjærvø deltar på vegne av Norges Fiskarlag.

I en pressemelding fra departementet heter det at dagsorden vil være konsekvensene av Russlands importforbud av sjømat og mulige tiltak.

– Jeg er fornøyd med at Norges Sjømatråd sist fredag varslet at de vil styrke markedsføingsarbeidet, og omprioritere ressurser for å holde på den høye etterspøselen etter norsk sjømat globalt. Vi vil i tett samarbeid med næringen se på også andre tiltak som kan gjennomføes for å lette situasjonen. Jeg vil vurdere alle innspill, og jeg har oppfordret næringen til å komme med sine synspunkter på hva som best kan bidra både på kort og lang sikt, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Følgende organisasjoner vil delta på møtet: Norges Sildesalgslag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters landsforening, Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag, Fiskebåt og Norges Sjømatråd.