24.05.2024

Møte om nullvisjonen

Landsstyret

Landsstyret hadde fredag et arbeidsmøte med Sjøfartsdirektoratet og ga innspill til det pågående arbeidet med en nullvisjon om ulykker på havet.

Bakgrunnen for møtet er oppfølgingen av vedtaket i Stortinget 8. april 2022.

-Nullvisjonen innebærer en målsetning om at ingen skal miste livet eller bli hardt skadd når de ferdes til sjøs, og målet er at dette senest skal inntreffe i 2050, sa prosjektleder Anders Amundstad-Balle i Sjøfartsdirektoratet i sin innledning til Fiskarlagets landsstyre.

Mange hendelser

Prosjektlederen pekte på at næringene på havet, sammen med fritidsflåten, er overrepresentert når det gjelder ulykker og dødsfall.

I snitt er det nå mer enn 50 dødsfall i året på havet og et høyt antall ulykker, der mange hendelser heller ikke rapporteres.

Grundig arbeid

Målet er at det skal lages virkningsfulle tiltak i samarbeid med aktører som kan være med å påvirke sjøsikkerheten på en positiv måte, og bidra til at alle kommer trygt hjem igjen.

Fiskarlagets landsstyre fikk en grundig innføring i det omfattende analyse- og bakgrunnsarbeidet som nå gjøres for å komme frem til slike enkle og virkningsfulle tiltak.

I dette arbeidet er blant annet tidligere ulykker gransket for å hente erfaringer og se nye løsninger som kanskje er med på å løse problemer om bord eller knyttet til rutiner i næringene.

Du kan også les mer om det kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet hos Sjøfartsdirektoratet (lenke).

Landsstyremedlem Tomas Sagen driver båten sin alene og delte erfaringer fra sin arbeidsdag på havet med Sjøfartsdirektoratet i dagens møte.

Forby enefiske?

Sjøfartsdirektoratet har i samarbeid med bedriften Safetec hatt en rekke tilsvarende kontakt- og arbeidsmøter med næringen og sikkerhetsutfordringene knyttet til enefiskernes arbeidssituasjon har så langt vært en sak som har gått igjen. Ett forslag som har kommet i prosessen så lang er å påby at det må være minst to om bord i et fiskefartøy.

Landsstyremedlem Tomas Sagen bekreftet at hans erfaring som enefisker er at det er for lavt fokus på egenvurdering av risiko og sikkerhet.

Han sier det ikke var et enkelt valg for ham å bli enefisker. Han påpeker at enkle tiltak likevel kan være en veg til gode løsninger, som innføring av nødstoppløsnig av motoren om fiskeren skulle falle over bord.

-Dette er teknologi som burde tas i bruk snarest, sa han.

Det pågår til orientering et utviklingsløp via FHF for å lage en anordning for automatisk varsling og stopp av motor om fisker faller i havet.

Jens Christen Rolfsen (bildet nedenfor) fra Safetec refererte også til at det i småflymiljøet var svært mange alvorlige ulykker for noen år siden. Dette ble tatt tak i og det ble avdekket at holdningen til sikkerhetsrutiner var svake. Flyklubbene tok tak i problemet og nå er sikkerhetskulturen forbedret betraktelig.

-Dette er et eksempel på at det er mulig å jobbe med tiltak der man ser resultater også uten at folk oppfatter dette som pisk, men mer som en gulrot, sa Rolfsen og fikk støtte av flere som tok ordet i møtet.

Jens Christen Rolfsen fra Safetec ga Fiskarlagets styre klare utfordringer på å se nye løsninger som en del av løsningen når nullvisjonen skal tas ut i praksis.

Dette skjer nå

Innspillene som ble delt fra landsstyret med de fire fra Sjøfartsdirektoratet og Safetec, tas nå inn i arbeidet.

Prosjektleder Anders Amundstad-Balle i Sjøfartsdirektoratet sier det regner med å sitte igjen med flere hundre større og mindre forslag når de er i mål med sin dialog med næringen.

19. juni holdes det siste av innspillsmøtene langs kysten. Det møtet skal holdes i Svolvær.

Sjøfartsdirektoratet legger opp til å presentere en sammenfatning av arbeidet med nullvisjonen under arrangementet Maritim Uke i Haugesund i slutten av september.