Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.08.2014

Møte om marin forskning

- torsdag 21. august kl. 09.00- 10

Norges Fiskarlag arrangerer, i samarbeid med Norges Forskningsråd (NFR), et møte om marin forskning med relevans for fiskerinæringen. Fra Forskningsrådet stiller Gudrun Langthaler, Svein Hallbjøn Steien og Christina I.M. Abildgaard.
Møtet blir arrangert som et uformelt diskusjonsmøte, der også representanter for FHF og FHL inviteres til å delta.

Tema for møtet er:

1. Arbeidet med marin forskning i EU og muligheter i Horisont 2020 (Europakommisjonen og JPI Oceans)
2. Oppfølging av Hav21, Miljø21, Forskningsmeldingen, NOU om økosystemtjenester m.fl.
3. Ny programstruktur i NFR (flere aktuelle programmer er nå avsluttet eller går inn i sitt siste virkeår)
4. Fiskarlagets arbeid med FoU
5. Andre organisasjoners (FHF og FHL) sitt arbeid med FoU

Møtet blir arrangert på Pirsenteret (1. etg. i møterom «Hjønet»). Det vil bli enkel bevertning.
Påmelding til møtet sendes på e-post til Jan Henrik Sandberg (jan.henrik@fiskarlaget.no) innen mandag 18. august.
Velkommen!