Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.03.2021

Møte om fiskerihamn

Bremanger 22. april

Bremanger kommune inviterer 22. april til dialogmøte om fiskerihamn. Sjå program og informasjon for deltaking. Møtet blir halde digitalt.

I samarbeid med Bremanger hamn inviterer Hub for Ocean til dialogmøte om fiskerihamna i Bremanger, i samband med at kommunen har eit nytt landareal på 22 000 m2 klart for etablering. 

Bremanger kommune er opptatt av at etableringar på området skal vere innan det maritime/marine og at ein nyttar sjøtransport. Kommunen ønsker tilbakemelding på kva som skal til for at bedrifter skal etablere seg på området.

Lenke der du finn program og påmelding:

Om arrangementet

  • Når: Torsdag, 22 april kl. 13.00-14.00
  • Kor: Teams

  • Hub For Ocean er ein medlemsorganisasjon for aktørar i dei havbaserte næringane, med meir enn 60 medlemmar som representerer heile verdikjeda knytt til havrommet.