Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.03.2021

Mobile kongekrabbekjøp

Dispensasjonsordning

Fiskeridirektoratet har fastsatt dispensasjonsordning for bruk av mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe på steder der det er lang avstand til nærmeste mottaksanlegg. Dispensasjonsordningen gjelder fra 15. mars 2021.

I henhold til forskrift om fangst av kongekrabbe øst for 26° Ø mv. i 2021 (lovdata) er det ikke lenger tillatt å benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av fangst fra 1. mars 2021. Forbudet gjelder både innenfor og utenfor kvoteregulert område. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra dette forbudet. Forbudet iverksettes 15. mars 2021, melder direktoratet.

Fiskeridirektoratet har i samråd med næringen fastsatt en dispensasjonsordning for bruk av mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe.

I tilfeller der fartøy vil ha mer enn to timers gangtid (7 knop i luftlinje) fra fangstfeltet til nærmeste mottaksanlegg, kan det gis dispensasjon til å lande fangsten til en mobil kjøpestasjon. Fartøy kan ikke ha lenger gangtid til den mobile kjøpestasjonen enn det nærmeste mottaksanlegget. Det tillates ikke mobilt kjøp langs kysten fra Varanger til og med Magerøya, inkludert Bugøynes. Ved havari eller uvær kan det gis dispensasjon i enkelttilfeller.

Det tillates ikke mobile kjøp i helger og høytider.

Det må i søknaden oppgis hvilke fartøy som skal levere til den mobile kjøpestasjonen.

Søknad om dispensasjon for bruk av mobile kjøpstasjoner for landing og omsetning av kongekrabbe sendes til postmottak@fiskeridir.no .

Søknadene behandles av Fiskeridirektoratet region Nord.